GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Dikkatine

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Dikkatine

Mimarlık Ana Bilim Dalı’na bağlı yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazım kılavuzuna göre kontrollerinin yasal süre içerisinde yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Tezler, savunma tarihinden itibaren en geç 2 hafta içerisinde Arş. Gör. Mert Sercan SAGDICOGLU’na eksiksiz teslim edilmelidir.

 

  • Tezlerin basılı ve dijital kopyası Arş. Gör. Mert Sercan SAGDICOGLU’na imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir. (COVID19 sürecinde aksaklık yaşanmaması için tezlerin Word formatında msercan.sagdicoglu@hku.edu.tr adresine iletilmesi yeterli olacaktır.)

 

  • Güncel yazım kılavuzu Arş. Gör. Mert Sercan SAGDICOGLU’ndan temin edildikten sonra kontrol işlemleri başlayacaktır.