Akademik Personel | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Akademik Personel

Prof. Dr. M. Serhat Yenice


Bölüm Başkanı
serhat.yenice@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1725
Özgeçmiş (CV)

Öğr. Gör. Kübra Tatar Güllü


Öğretim Görevlisi
kubra.tatar@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1721
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Esra İslamoğlu


Araştırma Görevlisi
esra.islamoglu@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1715
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Leyla Figen GEYYAS


Araştırma Görevlisi
lfigen.geyyas@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1716
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Esra AVLANMAZ BİLECEN


Öğretim Üyesi
esra.abilecen@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1750
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Meltem ARARAT


Araştırma Görevlisi
meltem.ararat@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1716
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Şeyma İncesakal


Araştırma Görevlisi
seyma.incesakal@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1716
Özgeçmiş (CV)

Prof. Dr. Zehra Kaya Dinçer


Dekan Yardımcısı
zkaya.dincer@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1749
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Hilal Merve Altan


Araştırma Görevlisi
hmerve.altan@hku.edu.tr
0(342) 211 8080-1739
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Helin Işın


Araştırma Görevlisi
helin.isin@hku.edu.tr
0(342) 211 8080-1744
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. İrem Uslu


Araştırma Görevlisi
irem.uslu@hku.edu.tr
0(342) 211 8080-1728
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Muhammed Zübeyr Tel


Araştırma Görevlisi
mzubeyr.tel@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1732
Özgeçmiş (CV)