Akademik Personel | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Akademik Personel

Prof. Dr. M. Serhat Yenice


Bölüm Başkanı
serhat.yenice@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1725
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Esra Avlanmaz Bilecen


Öğretim Üyesi
esra.abilecen@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1750
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Meltem Ararat


Araştırma Görevlisi
meltem.ararat@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1716
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Şeyma İncesakal


Araştırma Görevlisi
seyma.incesakal@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1716
Özgeçmiş (CV)

Öğr. Gör. Kübra Tatar Güllü


Öğretim Görevlisi
kubra.tatar@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1721
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Esra İslamoğlu


Araştırma Görevlisi
esra.islamoglu@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1715
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Leyla Figen Geyyas Gören


Araştırma Görevlisi
lfigen.geyyas@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1716
Özgeçmiş (CV)

Doç. Dr. Gülden Ayalp


Dekan Yardımcısı/Bölüm Başkanı
gulden.ayalp@hku.edu.tr
0(342) 211 8080-1736
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Merve Anaç


Araştırma Görevlisi
merve.anac@hku.edu.tr
0(342) 211 8080-1746
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Muhammed Zübeyr Tel


Araştırma Görevlisi
mzubeyr.tel@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1732
Özgeçmiş (CV)