Akademik Personel | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Esra Avlanmaz Bilecen


Bölüm Başkanı
esra.abilecen@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1719
Özgeçmiş (CV)

Dr. Arş. Gör. Meltem Ararat


Dr. Araştırma Görevlisi
meltem.ararat@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1725
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Şeyma İncesakal


Araştırma Görevlisi
seyma.incesakal@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1717
Özgeçmiş (CV)

Öğr. Gör. Kübra Güllü


Öğretim Görevlisi
kubra.tatar@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1721
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Esra İslamoğlu


Araştırma Görevlisi
esra.islamoglu@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1715
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Leyla Figen Geyyas Gören


Araştırma Görevlisi
lfigen.geyyas@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1716
Özgeçmiş (CV)