Dekanın Mesajı | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Dekanın Mesajı

Değerli gençler,

2012 yılında kurulan Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültemizde, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı olmak üzere iki lisans programı yer almaktadır. Fakültemiz, lisans eğitiminin yanı sıra sahip olduğu yüksek lisans ve doktora programları ile lisansüstü düzeyde de eğitim hayatını sürdürerek ülke ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacı ihtiyacının karşılanmasına katıda bulunmaya devam etmektedir.

Vizyonumuz, mimarlık, planlama, tasarım ve sanat alanlarında, ülke – bölge ihtiyaçlarının karşılanmasına ve gelişmesine katkıda bulunan, çevreye ve toplumsal sorumluluklara duyarlı, öncü, saygın ve tercih edilen bir Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi olabilmektir.

Misyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir mesleki bilgi ve donanıma sahip, güncel gelişmeleri takip eden, analitik düşünce yeteneği ile problem tanımlayabilen ve bu problemlere yaratıcı çözümler üretebilen, disiplinlerarası çalışmanın önem ve gerekliliğini kavramış, etik değerlere sahip, çevre duyarlı, girişimci, yenilikçi ve çağdaş bilim ve meslek adamlarının yetiştirilmesidir.

Fakültemiz, hepsi birbirinden değerli akademik kadromuz ile evrensel düzeyde bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve sanat çalışmalarında kendini kanıtlamış, ulusal ve uluslararası çevrede eğitim, araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen öncü fakülte olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Eğitim süreçleri boyunca öğrencilerimiz için çeşitli alan ve düzeylerde akademik ve sosyal faaliyetler ile mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik fırsatlar sunulmaktadır. Öğretim planı, eğitimin girdileri, süreçleri, çıktıları ve etkileri ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeler ışığında araştırma temelli yaklaşımla izlenir ve değerlendirilir. İç ve paydaşlardan alınan görüşler, sistemin geliştirilmesinde ana unsur olarak kullanılır. Öğrencilerimizin uluslararası öğrenci değişim ve staj programlarına katılmaları teşvik edilerek akademik ve mesleki deneyimlerini artırmaları hedeflenir.

Öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu bilinciyle hepinizi saygıyla selamlıyor, eğitim hayatınız için şimdiden başarılar diliyorum.

Prof.Dr. M.Serhat YENİCE

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Dekanı