Hakkımızda | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Hakkımızda

Tarihçe
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep kentinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kuruluşu 2008 yılına tarihlenmektedir. 2009-2010 döneminde akademik hayatına başlamıştır. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 2012-2013 akademik yılında kurulmuştur,Mühendislik Mimarlık Fakültesinde yer alan Mimarlık bölümü ile birlikte İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün kurulması ile Fakülte eğitim-öğretim hayatına başlaıştır. Lisans eğitiminin yanı sıra sahip olduğu yüksek lisans ve doktora programları ile lisansüstü düzeyde de eğitim hayatını sürdürerek ülke ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacı ihtiyacının karşılanmasına katıda bulunmaya devam etmektedir.
Bölümler
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (EA) puan türü ile öğrenci almaktadır.  25 öğrenci tam burslu, 15 öğrenci yarı burslu ve 30 öğrenci ücretli olmak üzere 70 öğrenci kontenjanına sahiptir.
Mimarlık Bölümü (SAY) puan türü ile öğrenci almaktadır.  20 öğrenci tam burslu, 15 öğrenci yarı burslu olmak üzere 35 öğrenci kabul edilmektedir.
Burs Olanakları
Bununla birlikte öğrenim süresi boyunca öğrencilerin Mütevelli heyetinin belirlediği programlar dahilinde başarı burslarından yararlanma imkânı da bulunmaktadır. Lisans programlarını birincilik derecesi ile tamamlayan öğrencilerin burslu olarak Tezli ve Tezsiz lisansüstü eğitimlerine devam ederek alanlarında uzmanlaşmaları teşvik edilmektedir.
Dünya üniversiteleri ile ortak çalışmalarda bulunan Fakültemiz Bölümleri, AB Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi içinde yer alan ERASMUS+ Programı ile Avrupa Birliği (AB) yükseköğretim alanındaki işbirliğini sürdürmektedir. Ulusal öğrenci değişim programı FARABİ programında da öğrenciye destek veren bölümümüz, Türkiye’de eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan MEVLANA Değişim Programında da çalışmalarını sürdürmektedir.