Hakkımızda | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Hakkımızda

Hakkımızda

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir ve kuruluş çalışmaları 1996’lı yıllarda başlamıştır. 30 Temmuz 2008 tarihinde TBMM’de Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından kurulması 5799 ve 5796 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunla gerçekleşmiştir. Üniversite 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında açılmış ve Nisan 2012’ ye kadar Gazikent Üniversitesi adını taşımıştır. Bu tarihten sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi adını almıştır.

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi adı altında kurulan Mimarlık bölümüne, ilk kez bu dönemde öğrenci alınmaya başlanmıştır.

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri birbirinden ayrılarak Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kurulmuş, Mimarlık Bölümü ve sonrasında açılan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile eğitimine devam edilmiştir.

 

Vizyonumuz

Mimarlık, planlama, tasarım ve sanat alanlarında disiplinlerarası eğitim ve öğretim araştırma ve uygulama faaliyetleriyle kendini kanıtlamış, kent ve bölgesinin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve gelişmesine katkıda bulunan, toplumsal sorumluluklara duyarlı, uluslararası platformlarda tanınan, öncü, saygın ve tercih edilen bir Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi olabilmektir.

 

Misyonumuz

 

Ulusal ve Uluslararası düzeyde rekabet edebilir düzeyde, mesleki bilgi ve donanıma sahip güncel gelişmeleri takip eden, analatik düşünce yeteneği ile problem tanımlayabilen ve bu problemlere yaratıcı çözümler üretebilen, disiplinlerarası çalışmanın önem ve gerekliliğini kavramış, etik değerlere sahip, çevre duyarlı, girişimci, yenilikçi ve çağdaş bilim ve meslek adamlarının yetiştirilmesidir.