İnkılap Tarihi/Türk Dili I Derslerinin Vize Sınavı Hakkında | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İnkılap Tarihi/Türk Dili I Derslerinin Vize Sınavı Hakkında

İnkılap Tarihi/Türk Dili I Derslerinin Vize Sınavı Hakkında

Oys sistemindeki yeni yazılım gereği İnkılap Tarihi/Türk Dili I derslerinin vize sınavına giren öğrencilere sınav uygulaması esnasında sadece bir hak tanınmaktadır. Bu sebepten internet kesintisi, sistemde yaşanan aksaklık vb. problemleri yaşayıp sınavlarını yapamayan öğrenciler vize sınavından sonra yapacağımız mazeret sınavına girmeleri gerekmektedir. Mazeret sınavına sadece isimlerini ve bölümlerini ilgili fakültelerine bildiren öğrenciler girebilecektir.