HES Kodu Hakkında | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

HES Kodu Hakkında

HES Kodu Hakkında

Hes kodu süresi dolan öğrencilerimizin, süresiz hes kodu alıp https://heskodu.hku.edu.tr:8443/smarthescode/home.faces linkine girerek güncellemeleri gerekmektedir. Aksi taktirde okula giriş yapılamayacaktır.