2021-2022 Bahar Dönemi Mazeret Sınavı Duyurusu | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

2021-2022 Bahar Dönemi Mazeret Sınavı Duyurusu

2021-2022 Bahar Dönemi Mazeret Sınavı Duyurusu

Mazeret sınavına girecek öğrenciler mazeretin ortadan kalktığı günden itibaren en az 3(üç) gün içinde mazeretlerini belgeleyen belgeyi ve Bölüm Sekreterliğinden alacakları dilekçeleri doldurup tekrar Bölüm Sekreterliğine Teslim etmelidirler.

Sınavlara girecek öğrencilerin ilgili Öğretim Üyesi /Elemanı ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Mazeret sınavları dersin Öğretim Üyesi /Elemanının uygun gördüğü tarih ve saatte yapılacaktır. Dekanlık tarafından bir sınav takvimi ilan edilmeyecektir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınav Yönetmeliği

(1)Sınavlar ve Sınav Programları, Madde 28-(4) Mazeret sınavı, mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. İlgili öğrenciler, mazeretlerini belgeleyen belgeyi, bir dilekçe ekinde mazeretin ortadan kalktığı günden itibaren en az 3(üç) gün içinde ilgili Müdürlüğe teslim eder. İlgili yönetim kurulu tarafından, sağlık raporu dışında mazereti uygun görülenlere sınav hakkı verilir. Ara sınavların mazeret sınavları, yarıyıl içinde bölüm başkanının belirleyeceği tarihte yapılır.

(2) Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.