Lisansüstü Tezler | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Lisansüstü Tezler

MELİSA AYŞE DOĞAN 2022 Geleneksel Kilis Evleri İç Mekân Tasarımı
ESRA YILDIZ BAKAN 2022 Gaziantep Kent Merkezinde Bulunan Gayrimüslim Yapıları Ve Katalog Çalışması
YAŞAR ÖZGER 2021 Geleneksel Maraş Evlerinde Yeniden İşlevlendirme: Kocabaş Konağı Örneği
TÜLAY SÖNMEZ 2021 Göreme 433 Parsel 3 Pafta’daki Hatice İkman Evi Restorasyon Önerisi
TUĞBA CEYLAN 2021 Gaziantep’te Alışveriş Olgusunun Gündelik Hayat Üzerinden İrdelenmesi
TUBA İNCİ DAMAR ÇALIN 2021 Diyarbakır Suriçi Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesi: Vahap Ağa Hamamı-Deliller Hanı-İskender Paşa Konağı Örnekleri
SÜLEYMAN GENÇ 2021 Mardin İli Artuklu İlçesi, Ferit Koç Evi Restorasyon Önerisi
SİNAN TALHA ÖZCAN 2021 Alker (Alçı Katkılı Kerpiç) Teknolojisinin Endüstrileşmede Hız Ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi
SEDA TAN 2021 Türk İnşaat Sektöründe BIM Uygulamalarının Yaygın Kullanılmamasına Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi
ÖMER AYTEMİZ 2021 Kahramanmaraş Yapılarında Ahşap Kullanımı
NİGAR ECE DEĞİRMENCİ 2021 Çevresel Sürdürülebilirlik Bağlamında Mevcut Konut Tasarımlarının İncelenmesi Ve Bir Model Önerisi; Malatya İli Örneği
MERVE YILDIZBER 2021 Betonarme Okul Binalarında Kullanıcı Konforunun Araştırılması; Hatay İli Örneği
MERVE SERTER 2021 Farklı Kullanıcı Gruplarının Kamusal Mekâna Yönelik Algısal Farklarının Ölçülmesi, Lens Model Örneği
MEHMET SABRİ AĞAR 2021 Geleneksel Urfa Evlerinde İşlev Değişimi: Mahmut Nedim Kürkçüoğlu Konağı Örneği
İCLAL ÖZGE SATIL 2021 Osmaniye’de Bulunan Geleneksel Üç Evin Restorasyon Ve Çevre Düzenleme Önerisi
HELİN IŞIN 2021 Deprem Sonrası Yığma Yapılarda Acil Yapı Desteği
GÜLÇİN YILDIZ 2021 Van Erkek Sanat Enstitüsü
EMİNE AŞİT BÜYÜKKIRCALI 2021 Şanlıurfa I. Ulusal Mimarlık Dönemi Kamu Yapılarının Mimari Tasarımöğeleri Bağlamında İncelenmesi
DİLARA ERBALCI 2021 Tarihsel Süreç İçerisinde Apartman Binalarının Plan Şeması Üzerinden İncelenmesi (Gaziantep Örneği)
BETÜL EKİCİ 2021 Kentsel Mekânın Yaşanabilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi; Şahinbey, Gaziantep Örneği
BETÜL DEMİRKOL 2021 Şanlıurfa – Mardin Kireçtaşı Ve Diyarbakır Bazalt Taşı Özelliklerinin Araştırılması
AYŞE ARIKAN 2021 Mimari Proje Yarışmalarında Elde Edilen, Ödül Alan Ve Uygulanan Tasarımın ‘Kullanım’ Sürecinin Değerlendirilmesi: Kahramanmaraş Kültür Park Örneği
ZÜHAL MEKKİ 2020 Mimari Bir Paradigma Olarak ‘İlkel Kulübe’ Üzerinden, Geçici/Kolay Kuruluma Sahip Yapıların İrdelenmesi Ve Endüstriyel Atıklar Üzerinden Bir Model Önerisi
VİJDAN AKTAŞ 2020 Barak Kerpiç Konut Mimarisinin Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
ÜVEYS ALPEREN MERMER 2020 Devlet Hastaneleri Poliklinikleri Ve Yakın Çevrelerinin Görme Engelli Bireyler İçin Erişilebilirlik, Ulaşılabilirlik Ve Kullanılabilirlik Kapsamında İncelenmesi (Gaziantep Örneği)
TUĞÇE TÜTÜNCÜLER 2020 Kamu Yapılarında Yapı Bilgi Modellemesi İle Tesis Yönetimi
SAADET BAYAR 2020 Gaziantep Geleneksel Kent Dokusunda Gastronomi Rotasının Belirlenmesi Ve Gast-Rota Önerisi
PENBEGÜL ÖZTÜRK 2020 Yapı Biyolojisi Açısından Kerpiç Kullanımının Etkileri
NUR BOZHÜYÜK 2020 Türk İnşaat Sektöründe Çalışan Mimar Ve İnşaat Mühendislerinin Tükenmişliklerine Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi
MİZGİNE KARAASLAN 2020 İmara Aykırı Gelişen Gaziantep Çıksorut Bölgesinin Güncel Şehirsel Dokusunun İncelenip İyileştirilmesine Yönelik Çözüm Önerileri
MEHMET GÖKHAN CAN 2020 Tarihi Yeşilyurt (Malatya) Evlerinde Yapısal Bozulma Nedenleri Üzerinde Bir İnceleme
HATİCE KÜBRA AKYOL 2020 Tarihi Taş Han’ın (Kahramanmaraş) Yeniden Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesi
GİZEM AYGÜN 2020 Türk İnşaat Sektöründeki Yöneticilerin Liderlik Ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
ESRA TUĞALAN 2020 Harran Ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği Ve Önerisi
ESRA İSLAMOĞLU 2020 Yeniden İşlevlendirilen Miras Yapılarının Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesi: Kilis Eski Hamam Örnek Çalışması
ESRA GÖZDE TALU 2020 Sürdürülebilirlik Kapsamında Yapı Enformasyon Modelleme: ‘A’ Konutu Örneği Üzerinden Çözümleme Ve Çıkarımlar
EMİNE YAĞMUR 2020 Kültürel Miras Ve Alan Yönetimi: Gaziantep Rumkale Arkeolojik Sit Alanı Örneği
TUĞÇE SARIÇİÇEK 2019 Türkiye’de Mimarlık Şirketleri İçin BIM Uygulama Yol Haritası
TUĞBA ÇİNPOLAT 2019 Gaziantep’te Kültürel Amaçlı Kullanılan Eski Evlerin Engelsiz Ulaşılabilirliğinin İncelenmesi
ŞEYMA GÖKÇEK 2019 Elektromekanik Ve Doğal Ses Analizi Gaziantep ‘Akkent Kongre Ve Sanat Merkezi Örneği’
SÜMEYRA ÇİFTÇİ 2019 Şanlıurfa Tarihi Hanlar Bölgesi İçin Sürdürülebilir Koruma Geliştirme Önerileri
SERDA ARPAT 2019 Çok Amaçlı Tasarlanıp Uygulanan Binanın Otel Olarak İşlevlendirilmesi: Gaziantep Teymur Continental Otel Örneği
ÖZGE ÖLMEZ 2019 Alışveriş Merkezlerinde İç Mekâna Dayalı Yön Bulma Algısı: Gaziantep Örneği
MUHAMMET BÜYÜKKIRCALI 2019 Şanlıurfa Kent Merkezinde Kabaltılar Üzerine Tipolojik Bir Değerlendirme
MERVE KARABEYESER 2019 Gaziantep Cumhuriyet Dönemi Eğitim Yapıları İçerisinde Gaziantep Lisesi Ve Restorasyon Önerisi
İLHAMİ AY 2019 Türk İnşaat Sektöründe Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim Ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Kriterlerin Belirlenmesi
HİLAL MERVE ALTAN 2019 Kaya Oyma Su Yapılarında Hasar Tespiti: Gaziantep Livasv Kastelleri
HAKAN AYDOĞDU 2019 Şanlıurfa Tarihi Kent Merkezinde Koruma-Geliştirme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma
GÖKÇEN HANÇER 2019 Toplu Konut Alanlarında Kentsel Mekân Kalitesinin Değerlendirilmesi; Gaziantep Örneği
GİZEM GEZİNMEZ 2019 Gaziantep Tarihi Evlerinin Doğal Aydınlatma Açısından İncelenmesi; Gaziantep Bey Konağı Ve Aynur Hanım Konağı Örnekleri
FEYZA KERVANCIOĞLU 2019 Butik Otel Kavramının Gaziantep’teki Örnekler Üzerinden Değerlendirilmesi
DİLARA BİLER 2019 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Sosyal Sürdürülebilirlik Ölçütleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi; Şanlıurfa Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği
CANAN DOĞAN KARAKAN 2019 Gaziantep Yeme İçme Mekânlarının Tasarımında Yeni Eğilimler
BURCA ARAR 2019 Mimarlık Fakültelerinde Mekânsal Performansın Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Örneği
ABDULLAH ALKAN 2019 Çok Katlı Konut Yapılarında Kullanıcıya Özel Bir Planlama Denemesi (Panoroma Apartmanı Örneği)
ZELAL ÖZGE TANRIVERDİ GEZER 2018 Yapı Üretim Aşamasında Yapısal Atıkların En Aza İndirgenmesi İçin Bir Yaklaşım
TANER YÜREKLİ 2018 Az Tüketen Yapının Eldesine Yönelik Bir Değerlendirme
ÖZLEM HANOL 2018 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Evlerinde Açık Ve Yarı Açık Mekânların İklime Bağlı Olarak İncelenmesi
MELTEM ARARAT 2018 Tarihi Gaziantep Hamam Yapıları
İLYAS ERDEM 2018 Şanlıurfa’da Yapı Avlularının Doğal Havalandırmasının İncelenmesi
HANIM GÜL AYDIN 2018 Havalimanı Terminal Binalarının Büyüyebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi: Gaziantep Oğuzeli Havalimanı Örneği
FUNDA KÖK 2018 Var Olan Ya Da Yeni Planlanacak Kentlerde Hava Kirliliğini Önleyecek Ya Da Azaltacak Yöntem İçin Verilerin Toplanması Ve Değerlendirilmesi
EMİNE MAZICIOĞLU 2018 Konut Ve Konut Çevresi Seçiminde Etkili Parametrelerin Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında İncelenmesi; Gaziantep Örneği
ÇİĞDEM DARICI 2018 16. Yüzyıldan Günümüze Gaziantep’te Tarihi Ticaret Merkezi Arasa Ve Yakın Çevresi İşlevsel Değişimi Ve Değerlendirmesi
AYFER ŞAŞMAZ 2018 Gaziantep Manzumeleri ve Külliyeleri; Şeyh Fethullah Külliyesi Üzerine Bir İnceleme
YURDAGÜL GÖRÜCÜ 2017 Apartman Tipi Konut Yapılarında Mekânsal Dönüşümün İncelenmesi; Gaziantep Örneği
MERVE ANAÇ 2022 HBIM Destekli Dijital Arşiv Modeli
İREM KÖSE 2022 Gaziantep’teki Hanların Kullanım Sonrası Değerlendirmesi Ve Yeniden İşlevlendirilmesi İçin Model Önerisi