Kitap & Kitap Bölümü | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Kitap & Kitap Bölümü

Karadayı Yenice, T. (2017). Tarihi Aksaray Evleri. Hiperlink Yayınevi.
Bingöl, Y. (1998 ). İshak Paşa Sarayı. İş Bankası Kültür Yayınları.