Yayınlar | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Yayınlar

Öğretim Üyesi / Elemanı Yayın Türü Durumu
/Indeksi
Yılı Yayın Künyesi
 Gülden Gümüşburun Ayalp Makale AHCI-SSCI 2022 Metinal, Y.B. and Gumusburun Ayalp, G. (2022), “Effects of the COVID-19 pandemic on architectural education: bibliometric and content analyses”, Open House International, Vol. 47 No. 4, pp. 657-687. https://doi.org/10.1108/OHI-05-2022-0120
Tülay Karadayı Yenice Makale AHCI 2022 Tülay Karadayı Yenice and Meltem Ararat (2022). Turkish bath tradition: The example of Gaziantep, Turkey. International Journal of Intangible Heritage, 17, 197- 210.
Tülay Karadayı Yenice Makale ESCI 2022 İslamoğlu, E., & Karadayı Yenice, T. (2022). Cultural Perception Performance Assessment of Adaptively Reused Heritage Buildings: Kilis Eski Hamam Case Study. ICONARP International Journal of Architecture and Planning10(1), 203–220. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2022.200
Tülay Karadayı Yenice Makale Uluslararası 2022 Yaldız, E., Karadayı Yenice, T. (2022) “A Method for Evaluating Cultural Perception Performance in the Re-Use of Monumental Buildings”, Periodica Polytechnica Architecture, 53(1), pp. 67–81. https://doi.org/10.3311/PPar.18399
Tülay Karadayı Yenice Makale Ulusal 2022 Genç, S. & Karadayı Yenice, T. (2022). Artuklu’da 19. Yüzyıldan Günümüze Cumbalı Bir Yapı: Ferit Koç Evi Restorasyon Önerisi . ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi , 0 (7) , 105-127 . DOI: 10.46372/arts.1013207
Ülkü Altınoluk Makale Ulusal 2021 Altınoluk, Ü., Arar B., Bayar, S., Tütüncüler T., “Covid-19’un Konut Tasarımına Olası Etkisi ve Biyofili Bağlamında Öneriler”, Yapı Dergisi, S.462, İstanbul, 2021, Shf. 30-35.
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale SSCI 2021 Ayalp, G. G., & Ay, I. (2021). Model validation of factors limiting the use of prefabricated construction systems in Turkey. Engineering, Construction and Architectural Management.
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale AHCI-SSCI 2021 Gümüşburun Ayalp, G., & Çivici, T. (2021). Critical stress factors influencing architecture students in Turkey: a structural equation modelling approach. Open House International.
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale SCI-E 2021 Ay, İ. ve Gümüşburun Ayalp, G.. (2021) “Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim, Depolama, Nakliye Ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Kriterler”, Teknik Dergi. 32(3),1-11.
Gülden Gümüşburun Ayalp Kitap Bölümü Uluslararası 2021 Çivici, T. ve Gümüşburun Ayalp G. (Ocak 2021) «Stres Kaynaklarının Mimarlık Öğrencileri Üzerindeki Etki Düzeylerinin İncelnemesi  » Mimarlık Bilimleri ve Teknolojisi, Lıvre De Lyon, ISBN : 978-2-38236-093-4, pp : 319-42
Mehmet Murat Uluğ Makale Ulusal 2021 Miniatürk Mini Türkiye Parkı Projesi, Arredamento Mimarlık, 09,2001
Gülden Gümüşburun Ayalp Sözlü Bildiri Uluslararası 2021 Bircek, N., Gümüşburun Ayalp G. (2021). 6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS) « Impact of Demographic Characteristics on Architecture Students’ Creativity » Prag, Çek Cumhuriyeti, 14-18 Haziran 2021
Gülden Gümüşburun Ayalp Sözlü Bildiri Uluslararası 2021 Kose, I., Gümüşburun Ayalp G. (2021). 6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS) « Evaluating Distance Education Performance Within the Scope of Architectural Education» Prag, Çek Cumhuriyeti, 14-18 Haziran 2021
Gülden Gümüşburun Ayalp  Bildiri Uluslararası 2021 Gümüşburun Ayalp G. Bozhüyük, N., Ay, İ. (2021). Interdisciplinary Civil and Construction Engineering Projects (ISEC 11) « Factors That Affect The Job Burnout Among Architects At Design Firms » Kahire, Mısır, 29-31 Temmuz 2021.
İrem KÖSE Sözlü Bildiri Uluslararası / SCOPUS 2021 Köse, İ., & Bindal, D.D. (2021). Impact Of The Rapıd Increase In The Number Of Unıversıtıes On Unıversıty Structure And Socıety. ISEC 11, Kahire, Mısır, 29-31 Temmuz 2021.
İrem KÖSE Sözlü Bildiri Uluslararası / SCOPUS 2021 Köse, İ., & Gümüşburun Ayalp (2021). Evaluating Distance Education Performance Within the Scope of Architectural Education. WMCAUS 2021, Çek Cumhuriyeti, Prag, 14-18 Haziran, 2021.
İrem KÖSE Sözlü Bildiri Uluslararası / SCOPUS 2021 Bindal, D.D. &  Köse, İ. (2021). Gaziantep Oğuzeli-Dokuzyol Vıılage Reuse Proposal: Example Of Ezogelin
Barak Culture Center. WMCAUS 2021, Çek Cumhuriyeti, Prag, 14-18 Haziran, 2021.
Sinem Dağılgan Sözlü Bildiri Uluslararası 2021 Dagılgan,S.,Guven, S. (2021).
Interdisciplinary Civil and
Construction Engineering
Projects (ISEC 11) « A Model Proposal For Selectıng The Structural System» Kahire, Mısır, 29-31
Temmuz 2021.
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2020 Yenice M.S. & Karadayı Yenice, M.S. (2020). Cultural Heritage Management Model for Yesemek Archaeological Site, Gaziantep, Turkey. International Journal of Architecture and Urban Development. Volume 10, Issue 3, 5-12.
Tülay Karadayı Yenice Makale Uluslararası 2020 Yenice M.S. & Karadayı Yenice, M.S. (2020). Cultural Heritage Management Model for Yesemek Archaeological Site, Gaziantep, Turkey. International Journal of Architecture and Urban Development. Volume 10, Issue 3, 5-12.
Tülay Karadayı Yenice Makale Uluslararası 2020 T. KARADAYI YENİCE, “The Conservation and Restoration Performances under Seljuk Architectural Patronage,” Journal of Human Sciences, vol. 17, no. 1, pp. 21–31, Jan. 2020.
E. Görün Arun Kitap Bölümü Ulusal 2020 Arun, G. (2020), “Küçük Ayasofya Mahallesinin Fiziksel ve Sosyal Değişimi”, Zeynep Ahunbay Anı Kitabı, İTÜ Basımevi
E. Görün Arun Makale Ulusal Hakemli dergi 2020 Dağılgan S., Avcı, S., Arun, G. (2019), “Geniş Açıklık Geçen Taşıyıcı Sistem Seçiminde Etken Ölçütlerin İncelenmesi”, Çukurova Fen Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 39-4 s.28-89, ISSN: 2458-7559
Sinem Dağılgan Makale Ulusal 2020 Dağılgan, S., Güven, S. (2020). Geniş Açıklık Geçen Taşıyıcı Sistem Seçiminde Etken Ölçütlerin İncelenmesi, Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2020 Cilt: 39-4.
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2020 Arun, G. (2020), “Master Builder’s Construction Practices for Correct Intervention Decision” (keynote) 17th IB2MaC-17th International Brick and Block Masonry Conference, 5-9 Temmuz 2020, On-line
Gülden Gümüşburun Ayalp Sözlü Bildiri Uluslararası 2020 Gümüşburun Ayalp G., Çivici, T. (2020). 6th international Project and Construction Management Conference (IPCMC2020) « Determining Sources of Academic Stress Among Architecture Students », İstanbul, Turkiye, 12-14 Kasım, 2020.
Tülay Karadayı Yenice Sözlü Bildiri Uluslararası 2020 Ararat, M., & Karadayı, Y. T. (2020). Tarihi Yapıların Restorasyonunda Yapay Zekâ Ve Kullanım Olanakları. 4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 177-187. Şubat 2020
Tülay Karadayı Yenice Sözlü Bildiri Uluslararası 2020 Ararat, M.,Karadayı Y. T., & İslamoğlu, E. (2020). Plan Typologıes And Spatıal Characterıstıcs Of hammams In Ottoman Socıal Complexes In Gazıantep Cıty. 3.Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi,  Mardin, Türkiye, 223-234
Ocak 2020.
Tülay Karadayı Yenice Sözlü Bildiri Uluslararası 2020 S. GENÇ and T. KARADAYI YENİCE, “GELENEKSEL MARDİN EVLERİNDE BOZULMA NEDENLERİÜZERİNE BİR İNCELEME ÇABUK MAHALLESİ ÖRNEĞİ,” presented at the 3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , 2020.
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Uluslararası 2020 Yenel, A. & Yenel, A. (2020). Traces of Space in the Early Bronze Age Settlements in Ankara. “Kerpic’2020 Istanbul Conference”- 8th International Conference KERPIC’20 Healthy Buildings:  The Role of Earthen Material on Providing Healthy and Sustainable Indoor Environment, 26-27 November 2020, İstanbul.
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Uluslararası 2020 Yenel, A. & Satıl, İ. Ö. (2020). Osmaniye’de Bulunan Geleneksel Üç Evin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Önerisi, 4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 21-23 Şubat 2020, Adana.
Meltem ARARAT Sözlü Bildiri Uluslararası 2020 Ararat, M., & Karadayı, Y. T. (2020). Tarihi Yapıların Restorasyonunda Yapay Zekâ Ve Kullanım Olanakları. 4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 177-187. Şubat 2020
Meltem ARARAT Sözlü Bildiri Uluslararası 2020 Ararat, M.,Karadayı Y. T., & İslamoğlu, E. (2020). Plan Typologıes And Spatıal Characterıstıcs Of hammams In Ottoman Socıal Complexes In Gazıantep Cıty. 3.Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi,  Mardin, Türkiye, 223-234
Ocak 2020.
Ş. İncesakal Bildiri Uluslararası 2020 Ş. İncesakal, M Uluğ, (2020,10) Biophobia Effect Of Biophilic Furniture Design, A Critıcal Approach For Furniture Design, 6th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Kyrenia, T.R.N.C.
Ş. İncesakal Bildiri Uluslararası 2020 Ş. İncesakal, S. Yenice, (2020,5), Effects of Earthshelter’s on Urban Space in Context of Biophilic Design; A case of Meydan İstanbul Mall, Turkey, 3rd International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism, Alanya HEP University, 130-143
Esra İslamoğlu Sözlü Bildiri Uluslararası 2020 Ararat M., Karadayı Yenice T., İslamoğlu E. (2020) 3. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi « Plan Typologies and Spatial Characteristics of Hammams in Ottoman Social Complexes in Gaziantep City » Mardin, Türkiye, 18-19 Ocak 2020.
İrem Uslu Sözlü Bildiri Uluslararası 2020 Uslu İ., & Karaman Öztaş S. (2020). Sustaınabılıty Assessment Of Nanotechnologıcal Buıldıng Materıals. ICONARCH IV- International Congress of Architecture and Planning ‘Space and Process in Architecture and Planning’, 13-15 October 2020,International E-Congress
Tülay Karadayı Yenice Sözlü Bildiri Ulusal 2020 Şehreküstü İlkokulu (Ahmet Çelebi İlkokulu) MERVE KARABEYESER,TÜLAY KARADAYI YENİCE (25.12.2020 ) , Yayın Yeri:DOCOMOMO 2020 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVI
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale SCOPUS Basım Aşamasında Gümüşburun Ayalp, G. (2019 Online Publication) “Leadership Styles and Entrepreneurship Orientations in Turkish Construction Industry” International Journal of Construction Management.
Ülkü Altınoluk Makale Uluslararası 2019 T. KARADAYI YENİCE and Ü. ALTINOLUK, “New Uses for Old Buildings  The case of  Soğukçeşme  Street  İstanbul  Turkey,” ICONARP International Journal Of Architecture And Planning, vol. 7, no. 1, pp. 314–329, Jul. 2019.
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2019 Görücü, Y. & Yenice, M.S. (2019). A Comparative Analysis of the Spatial Characteristic of Apartment Buildings in Gaziantep, Turkey. ICONARP International Journal of Architecture & Planning. Volume 7, Issue 2, 608-625. (Web of Science: ESCI, Avery Index, ICONDA)
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2019 Yenice, M.S. (2019). A Review on the Transformation Problem of Inner-Urban Industrial Areas;
Case of Elazig-Turkey. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI),
8 (8): 40-47. (EBSCO Host, Proquest)
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2019 Mazıcıoğlu, E. & Yenice, M.S. (2019). Konut ve Konut Yerseçiminde Etkili Ölçütlerin Kentsel
Yaşam Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi; Gaziantep Örneği, Artium, 7(2), 138-146.
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale SCI-E 2019 Gümüşburun Ayalp, G. ve Erman O. (2019) “Learning Styles of Architecture Students and Performance in Construction Management Courses: A Case Study”, International Journal of Engineering Education.35(4), 1250-1262.
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale Uluslararası 2019 Gümüşburun Ayalp, G. ve Ay I. (2019). “Identifying the Factors Affecting the Use of Prefabricated Construction Systems in Turkey”, International Journal of Technology and Engineering Studies. 5(1) pp. 1-8.
Tülay Karadayı Yenice Makale Uluslararası 2019 T. KARADAYI YENİCE and Ü. ALTINOLUK, “New Uses for Old Buildings  The case of  Soğukçeşme  Street  İstanbul  Turkey,” ICONARP International Journal Of Architecture And Planning, vol. 7, no. 1, pp. 314–329, Jul. 2019.
Tülay Karadayı Yenice Makale Uluslararası 2019 T. KARADAYI YENİCE and B. GÖREN, “DEBAR FATIH SULTAN MEHMED  HUNKAR  MOSQUE,” BALKAN ARASTIRMA ENSTITUSU DERGISI-JOURNAL OF BALKAN RESEARCH INSTITUTE-JBRI, vol. 8, no. 2, pp. 235–260, Dec. 2019.
Gülden Gümüşburun Ayalp Kitap Bölümü Uluslararası 2019 Uslu, İ. ve Gümüşburun Ayalp G. (Temmuz 2019) «Yeşil Bina Kullanıcılarının Kişilik Özelliklerinin Sürdürülebilirlik Algısı Üzerine Etkisi : Gaziantep Ekolojik Bina Örneği » Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Araştrıma ve Derlemeler, Gece Kitaplığı, ISBN : 978-605-037-058-4, pp : 69-91
Gülden Gümüşburun Ayalp Kitap Bölümü Uluslararası 2019 Kılıçoğlu, E. Ve Gümüşburun Ayalp G. (Temmuz 2019) «Sürdürülebilirlik Kavramının Mimarlık Eğitim Programında Yerinin Belirlenmesi » Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Araştrıma ve Derlemeler, Gece Kitaplığı, ISBN : 978-605-7809-13-1 pp : 29-46.
Gülden Gümüşburun Ayalp Kitap Bölümü Ulusal 2019 Erman, O. ve Gümüşburun Ayalp G. (Aralık 2019) «Öğrenme Teorilerinin Okul Yapılarının Mimarisine Yansıması » Eğitim Yapıları ve Tasarımı, Pegem Akademi, ISBN : 978-605-037-058-4 pp : 53-76.
İrem KÖSE Kitap Bölümü Uluslararası 2019 Ölekli, D. D., & Köse, İ. (2019). Bitlis Garmrag Surp Nşan Kilisesi Koruma Sorunları. IVPE, 1, 103-118.
İrem Uslu Kitap Bölümü Uluslararası 2019 Uslu İ., & Gümüşburun Ayalp G.(2019) Yeşil Bina Kullanicilarinin Kişilik Özelliklerinin Sürdürülebilirlik Algisi Üzerine Etkisi:   Gaziantep Ekolojik Bina Örneği, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Derlemeler, 69-91.
İrem Uslu Kitap Bölümü Uluslararası 2019 Uslu İ., & Işın H. (2019) Mudbrick Architecture: Is It Sustainable?. Kerpic’2019 Earthen Heritage, New Technology, Management, 781-789.
M. Serhat Yenice Makale Ulusal 2019 Aydoğdu, H. & Yenice, M.S. (2019). Uluslararası Ve Ulusal Alanda Koruma Kavramının
Düşünsel ve Yasal Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. TuranSam Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi,
11 (42), 256-263. http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
Tülay Karadayı Yenice Makale Ulusal 2019 T. KARADAYI YENİCE, “HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU MİMARİ PROJE TASARIMI,” Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), vol. 4, no. 2, pp. 183–192, Dec. 2019.
Tülay Karadayı Yenice Makale Ulusal 2019 T. KARADAYI YENİCE, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Konukevi Mimari Tasarımı,” Artium, vol. 7, no. 1, pp. 50–56, Feb. 2019.
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 Arun G. (2019), “Ancient Building Master’s Form and Force”, (keynote) Proceedings of IASS Annual Symposium on Form and Force, 7-10 Kasım Barselona, İspanya
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 Kolbay,D., Arun,G. (2019), “Water Focused Design at Sinan Period Architecture: Integrated Controlling of Hydrogeological Potential And Construction Safety “ XI. International Sinan Symposium, 11-12 Nisan, Trakya University, Edirne
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 Arun,G. (2019), “Traditional Construction Techniques to Reduce Earthquake Risks” (keynote) 2nd Symposium on Seismic Rehabilitation of Heritage Structures Sempozyum, Tahran, Iran 23-24 Şubat
E. Görün Arun Bildiri Kitabı Editörlüğü Uluslararası 2019 Arun, G., Aköz,F. (2019), Proceedings of SEWC2019- Structural Engineering World Congress on Architecture and Structure From Past to Future, Maya Publication, ISBN: 978-605-62703-8-3
Gülden Gümüşburun Ayalp Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 Gümüşburun Ayalp G. (2019). 7th Structural Engineers World Congress, « The Link Between Demographics and Entrepreneurship Orientations at Construction Industry », İstanbul, Turkiye, 24-26 Nisan, 1101-1108.
Gülden Gümüşburun Ayalp Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 Uslu, İ ve Gümüşburun Ayalp (2019). 6th International Multidisciplinary Studies Congress, « Kullanıcı Kişiliğinin Kullanım Sürecine Etkileri, Gaziantep Ekolojik Bina Örneği », Gaziantep, Turkiye, 26-27 Nisan, 65.
Gülden Gümüşburun Ayalp Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 Kılıçoğlu, E. H. ve Gümüşburun Ayalp (2019). 6th International Multidisciplinary Studies Congress, « Sürdürülebilirlik Kavramının Mimarlık Eğitim Programında Yerinin Beliirlenmesi », Gaziantep, Turkiye, 26-27 Nisan, 71.
Gülden Gümüşburun Ayalp Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 Gümüşburun Ayalp, G. ve Ay, İ. (2019). 2nd International Conference on Innavative Applications in Engineering Technology and Applied Sciences (IEAS), « Identifiying the Factors Affecting the Use of Prefabricated Construction Systems in Turkey ». Tokyo, Japonya, 25-26 Mayıs, pp. 2.
Tülay Karadayı Yenice Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 F. KERVANCIOĞLU and T. KARADAYI YENİCE, “GELENEKSEL YAPILARIN BUTİK OTEL OLARAK KULLANIMININDEĞERLENDİRİLMESİ GAZİANTEP ÖRNEĞİ,” presented at the 3. ULUSLARARASI SANAT, ESTETİK SEMPOZYUMU ve SERGİSİ , 2019.
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 Yenel, A. (2019). Contemporary Structure in Historical Environment. Kerpic’19-Earthen Heritage, New Technology, Management 7th International Conference, 05-07 September 2019, Köycegiz, Muğla, Turkey, ISBN (Vol. II) 978-1-64181-288-7, 829-840.
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 Yenel, A. (2019). Architectural Continuity from the Past to the Future. Proceedings of the 7th Structural Engineers World Congress 2019 (SEWC’19),  Architecture and Structure: From Past to Future, 24-26 April 2019, İstanbul, Turkey, Chapter I: Architectural Design, 45-58.
Helin IŞIN Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 Işın, H. (2019). Mudbrick Architecture: Is It Sustainable? 7. International Kerpic’19 Earthen Heritage, New Technology, Management and the Workshop, Muğla, Türkiye, 781-789, Eylül 2019.
Mert Sercan Sağdıçoğlu Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 M. S. SAĞDIÇOĞLU, M. ERBAŞ, and F. D. AYKAL, “VERNAKÜLER MİMARİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİNİN ŞİRİNCE KONUTLARINDA İRDELENMESİ,” presented at the GAP 3. UluslararasıSosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, 2019.
İrem Uslu Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 Uslu İ., & Gümüşburun Ayalp G.(2019) Yeşil Bina Kullanicilarinin Kişilik Özelliklerinin Sürdürülebilirlik Algisi Üzerine Etkisi:   Gaziantep Ekolojik Bina Örneği. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26-27 Nisan 2019, Gaziantep
İrem Uslu Sözlü Bildiri Uluslararası 2019 Uslu İ., & Işın H. (2019) Mudbrick Architecture: Is It Sustainable?, Kerpic’2019 Earthen Heritage, New Technology, Management 7. International Conference, 5-7 September 2019, Köyceğiz.
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Ulusal 2019 Yenel, A. (2019). Gaziantep’te Mimari Süreklilik: Tarihi Çevrede Çağdaş Yapılaşma. Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi, 2-3-4 Mayıs 2019, Gaziantep Ticaret Odası/TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Yayınları, Gaziantep, 504-523.
E. Görün Arun Makale Index Copernicus International 2018 Kolbay, S.D., Arun, E.G. (2018), “Caisson Well Based Stability of Ancient Masonry”, International Journals of latest Research in Science and Technology (IJLRST), ISSN : 2278-5299, Online, Peer Reviewed, Open Access, Research Journal,
E. Görün Arun Makale Scopus 2018 Özata Ş., Arun E.G. (2018), “Damage Assessment for Rock-Cut Dwellings and Warehouses: A Case Study in Bahceli Village, Cappadocia”, Masonry International, vol.30, pp.81-90, 2018  ISSN: 2398-757X
E. Görün Arun Makale Expanded SCI 2018 Özata Ş., Arun E.G. (2018), “Damage Assessment of Rock-Cut Ortahisar Castle in Cappadocia Region “, Gazi University Journal of Science, vol.31, pp.1-11, 2018, http://dergipark.gov.tr/gujs/issue/35772/400072 ISSN: 2147-1762
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2018 Yenice, M.S. & Karadayı Yenice, T. (2018). Gaziantep Kenti Planlama Deneyimleri Üzerine Bir Süreç Değerlendirmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(2):552-562.
(ULAKBİM National Academic Journals Index EBSCOHOST Academic Search Complete,
EBSCOHOST MLA International Bibliography, Directory of Open Access Journals Akademia Sosyal
Bilimler İndeksi Türk Eğitim İndeksi.)
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2018 M. S. YENİCE and T. KARADAYI YENİCE, “A process evaluation on planning experience of Gaziantep city,” Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol. 17, no. 2, pp. 552–562, Mar. 2018.
Tülay Karadayı Yenice Makale Uluslararası 2018 Yenice, M.S. & Karadayı Yenice, T. (2018). Gaziantep Kenti Planlama Deneyimleri Üzerine Bir Süreç Değerlendirmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(2):552-562.
(ULAKBİM National Academic Journals Index EBSCOHOST Academic Search Complete,
EBSCOHOST MLA International Bibliography, Directory of Open Access Journals Akademia Sosyal
Bilimler İndeksi Türk Eğitim İndeksi.)
Tülay Karadayı Yenice Makale Uluslararası 2018 T. KARADAYI YENİCE, “The Effects of Air Pollution on Damages in HistoricalBuildings  the Case of Gaziantep  Turkey,” International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), vol. 5, no. 1, pp. 36–39, Jan. 2018.
Tülay Karadayı Yenice Makale Uluslararası 2018 M. S. YENİCE and T. KARADAYI YENİCE, “A process evaluation on planning experience of Gaziantep city,” Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol. 17, no. 2, pp. 552–562, Mar. 2018.
E. Görün Arun Kitap Bölümü Uluslararası 2018 Arun G. (2018) “Problems of the Three Masonry Monuments in Korea”, International Workshop Report on the scope of the material and techniques Stone, Wood and Earth, s. 7-26, ISBN: 978-89-299-1380-9 93600
E. Görün Arun Kitap Ulusal 2018 Arun, G., Ahunbay, Z, Aköz, F. Altay, G.  Celep, Z. Erberik, MA. Gökal, O. Kuran, F. Şimşek, M. Ünal, ZG (20187)Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetim Kılavuzu ISBN: 978-975-19-6779-4
Gülden Gümüşburun Ayalp Kitap Bölümü Ulusal 2018 Gümüşburun Ayalp, G. (2018) « Mimarların Demografik Özelliklerinin Mesleki Tükenmişlikleri Üzerine Etkisi : Gaziantep Örneği », Mimarlık, Planlama ve Tasarım Araştırmaları, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN : 978-605-7928-15-3, pp : 319-336.
Gülden Gümüşburun Ayalp Kitap Bölümü Ulusal 2018 Gümüşburun Ayalp, G, Erman, O. ve Şenyiğit, Ö. (2018). « Öğrenme Stilleri ile Mimarlık Eğitimi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme » Mimarlık, Planlama ve Tasarım Araştırmaları, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN : 978-605-7928-15-3, pp : 337-356.
Aydanur Yenel Kitap Bölümü Uluslararası 2018 Yenel, A. (2018). Architecture of Bath Double IV Murad, Recent Researches in Science and Landscape Management, Cambridge Scholars Publishing, U.K., Chapter 43, 579-624.
Tülay Karadayı Yenice Kitap Bölümü Ulusal 2018 Bölüm Adı:GAZİANTEP CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM YAPILARI, KARABEYESER MERVE, KARADAYI YENİCE TÜLAY, Yayın Yeri:Gece Akademi, Editör:Doç. Dr. Özlem Sağıroğlu, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7809-13-1, Bölüm Sayfaları:93 -110
Tülay Karadayı Yenice Makale Ulusal 2018 T. KARADAYI YENİCE, “Birlikte Tasarım Deneyiminin Ardından HKÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Eğitim ve Uygulama Binası Tasarım Süreci,” Artium, vol. 6, no. 1, pp. 9–16, Feb. 2018.
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2018 Ahunbay,Z., Altay,G., Arun,G. (2018), Celep, Z. Kuran, F. Erberik, M.A., Aköz, F., İlki, A., Ünal, Z.G., Şimşek, M ve Gökal, O. (2018), “Preparation of a Guideline for Earthquake Risk Management of Historical Structures in Turkey”, 3rd Int. Conf. on Protection of Historical Constructions- PROHITEC18, Paris
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2018 Altan, H.M., Arun, G.. (2018) “Damage Assessment of Livas and Kastels in Gaziantep, Turkey”, SAHC2018 11th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions bildiri kitabı, s:1789-1797, 11-13 Eylül, Cusco, Peru, ISBN: 978-3-319-99440-6
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2018 Özata Ş., Arun G. (2018), “Importance of Local Builders on the Sustainability of Rock-Cut Structure Technics in Cappadocia Region”, ICOMOS Inter_ISC Meeting&Colloquium on Inter-ISC’18 Anti-Seismic Vernacular Heritage of Anatolia and Beyond, s: 62-70  10-13 Temmuz 2018, Kastamonu, Türkiye, ISBN: 978-605-245-789-4
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2018 Arun, G. (2018), “Structural Systems of Traditional Timber Construction in Turkey”, ICOMOS- Inter-ISC Meeting and Colloquium on Inter-ISC’18 Anti-Seismic Vernacular Heritage of Anatolia and Beyond, s:2-11, 10-13 Temmuz 2018, Kastamonu, Türkiye, ISBN: 978-605-245-789-4
E. Görün Arun Bildiri Kitabı Editörlüğü Uluslararası 2018 Arun, G., Vatan. M. (2018), Proceedings of ICOMOS Inter-ISC Colloquium on Anti-Seismic Heritage of Anatolia and Beyond, ISBN: 978-605-245-789-4
M. Serhat Yenice Sözlü Bildiri Uluslararası 2018 İslamoğlu, E. & Yenice, M.S. (2018). The influences of Syrian refugees on Turkish cities: Kilis case. Suspended Living in Temporary Space. 9 October 2017 Politecnico Di Torino.Turin,Italy. pp 168-175.
Gülden Gümüşburun Ayalp Sözlü Bildiri Uluslararası 2018 Gümüşburun Ayalp G. (2018). 5th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2018) “Determining the Relationship between Burnout, Occupational Stress and Turnover Intention of Architects Working at Architectural Offices”, Kuzey Kıbrıs , 92-100, 16-18Kasım 2018.
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Uluslararası 2018 Yenel, A. (2018). Evalution of Cultural Architectural Areas as “Archaeopark” Projects. Kerpic’18-Back to Earthen Architecture: industrialized, injected, rammed, stabilized 6. International Conference, 1-2 June 2018, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Chapter 21, 191-200.
Helin IŞIN Sözlü Bildiri Uluslararası 2018 Işın, H. (2018). The mudbrick structures in Van and their importance. 6. International Kerpic’18 Back to Earthen Architecture: Industrialized, Injected, Rammed, Stabilized, Gaziantep, Türkiye, Chapter 46.
Helin IŞIN Bildiri Uluslararası 2018 Işın, H. (2018). The mudbrick structures in Van and their importance. 6. International Kerpic’18 Back to Earthen Architecture: Industrialized, Injected, Rammed, Stabilized, Gaziantep, Türkiye.
Ş. İncesakal Bildiri Uluslararası 2018 Ş. İncesakal, E. İncesakal, (2018,6), Effects of Developing Technology on Earthshelter’s Architectural Design, 6th International Conference kerpic’18 Back to Earthen Architecture: Industrialized, injected, rammed, stabilized, HKU University, Gaziantep
Leyla Figen Geyyas Gören Sözlü Bildiri Uluslararası 2018 Geyyas, L. F. ve Manisa, K. (2018) “Endüstri Mirası Olarak Türkiye’deki Eski Demiryolu Yapıları (Sirkeci, Mudanya Garı ve Ankara Gazi İstayonu)’’, Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır. 4-6 Ekim 2018.
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Ulusal 2018 Aköz, F. Arun, G. (2018), “Mimaride Doğal Taş Kullanımı ve Hasarları”, 2. Yesemek Sempozyumu bildiri kitabı, 05 Kasım, Gaziantep
Ş.İncesakal Bildiri Ulusal 2018 Ş.İncesakal (2018,6), Toprakaltı Mekânlarında Algısal Konforu Sağlamaya Yönelik Mekânsal Tasarım Önerileri, 2. Ulusal İç mimari Tasarım Sempozyumu, KTÜ İç Mimarlık Bölümü, Trabzon,73-74
E. Görün Arun Proje yürütücüsü Ulusal 2018 118M321 “Investigating the Use of Alkali-Activated Waste Volcanic Tuff of Cappadocia Region in Historic Masonry Buildings”, TUBITAK 2018-
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale Ulusal-TÜBİTAK-ULAKBİM 2017 Gümüşburun Ayalp, G., Arslan F. (2017) “İnşaat Endüstrisinde Özel Sektörde Çalışan İnşaat Mühendislerini Demotive Eden Faktörler”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 153-168
E. Görün Arun Kitap Bölümü Ulusal 2017 Arun, G. (2017) “Deprem Risklerini Azaltan Geleneksel Yapım Teknikleri”, Kültür Varlıklarına Yönelik Afet Risklerinin Yönetimi, İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığı
Tülay Karadayı Yenice Kitap Ulusal 2017 KARADAYI YENİCE TÜLAY, Yayın Yeri:Hyperlink Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-2015-06-3,
E. Görün Arun Bildiri Kitabı Editörlüğü Uluslararası 2017 Arun, G. (2017), Proceedings of SHATIS2017 International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, Maya Basın Yayın, Sept. 2017, ISBN: 978-605-62703-7-6
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2017 Arun, G. (2017) “Use of Concrete in Historic Structures”, (Keynote) CD Proceedings of Structural Engineers World Congress India on “WHY CONCRETE”- Architecture-Structure-for Sustainable Built Environment, Bangalore, 13-15 Temmuz
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2017 Altan, H. M., Arun, G. (2017) “Disappearing Problem of Gaziantep Livas and Kastels, and Damage Assessment”, Proceedings of International Scientific Conference BASA’2017, Bulgarian Academy of Science and Arts, Scientific Institute for Architecture, Construction and Urban Planning, Sofia, s:11-20 ISBN: 978-954-8931-52-6
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2017 Arun, G. (2017) “Ancient Measures Taken for Disaster Risk Mitigation in Anatolia”, 16th World Conference on Earthquake, 16WCEE 2017, Santiago Chile, 9th to 13 Ocak, Paper N° 3088
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2017 Arun, G. (2017) “Failures in Küçük Ayasofya Mosque & Applied Interventions”, (keynote) Seismic Rehabilitation of Heritage Structures Sempozyum, 1-2 Ocak 2017, Tahran, İran
M. Serhat Yenice Sözlü Bildiri Uluslararası 2017 Özovacı, M. & Yenice, M.S. (2017). The New Building in Historical Environment and Cultural Sustainability: İstanbul Courthouse Experience, 3rd ICSD International Conference on Sustainable Development, 19-23 April 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.G87
Tülay Karadayı Yenice Sözlü Bildiri Uluslararası 2017 T. KARADAYI YENİCE and M. E. BAŞAR, “Gaziantep Şehir içi Hanlarında Taş Malzeme Kullanımı ve Bozulma Nedenleri  Emir Ali Hanı Örneği,” presented at the Hanlar Kervansaraylar Geleneksel ve Modern Mimaride Taş Sempozyumu , 2007.
Tülay Karadayı Yenice Sözlü Bildiri Uluslararası 2017 T. KARADAYI YENİCE and B. TOK, “Performance Based Evaluation of the Reuse ofHistoric Buildings for Cultural Sustainability,” presented at the 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICSD) , 2017.
Esra İslamoğlu Sözlü Bildiri Uluslararası 2017 Yenice S., İslamoğlu E. (2017). 3rd ICSD International Conference on Sustainable Development « Cultural Heritage Management: A Model Proposal for Yesemek Archeological Sites » Saraybosna, Bosna Hersek, 19-23 Nisan 2017.
Esra İslamoğlu Sözlü Bildiri Uluslararası 2017 İslamoğlu E., Yenice S. (2017) Suspended Living in Temporary Space: Emergencies in the Mediterranean Region «The Influences of Syrian Refugees on Turkish Cities: Kilis Case » Torino, İtalya, 9 Ekim 2017.
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Ulusal 2017 Kolbay, D., Arun, G. (2017) “Asırlar Öncesine Dayanan Yeraltı Suyu Yönetim Bilinci -İstanbul Kent Arkeolojisindeki Yansımaları”, Tarih Boyunca Su ve Mekân’ Temalı Ulusal Mekân Tasarımı Sempozyumu Bildiri kitabı s: 58-69, 29.09-01.10.2017 Bildiri Kitabı, ISBN:  978-605-66506-3-5
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Ulusal 2017 Altan, M., Arun, G. (2017) “Gaziantep’te Tarihi Su Mekanları: Livas ve Kasteller”, Tarih Boyunca Su ve Mekân’ Temalı Ulusal Mekân Tasarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı s:84-96, 29.09-01.10.2017, ISBN:  978-605-66506-3-5
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Ulusal 2017 Celep Z., Kuran F., Erberik M.A., Altay G., Aköz F., İlki A., Ahunbay Z., Arun G., Ünal Z.G., Şimşek M. ve Gökal O. (2017), “Tarihi Yapıların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi ve Müdahale Yöntemleri üzerine Kılavuz Belge”, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-13 Ekim 2017 – Anadolu Üniversitesi – Eskişehir
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Ulusal 2017 Arun, G. (2017) “Deprem Risklerini Azaltan Geleneksel Yapım Teknikleri”, Kültür Varlıklarına Yönelik Afet Risklerinin Yönetimi Çalıştayı, 30 Eylül, Ankara
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale SCI-E 2016 Gümüşburun Ayalp, G. (2016) “Learning Styles of Undergraduate Civil Engineering Students and the Relationship with Construction Management Success”, Journal of Prof. Issues in Engineering Education and Practice.142(1), 437-456.
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale Uluslararası 2016 Gümüşburun Ayalp, G. ve Özdemir N. (2016). “Relationship between Test Anxiety and Learning Styles of Architecture Undergraduates”, Creative Education, 7(2), 364-375.
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale Uluslararası 2016 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E. (2016). “Determining Construction Management Education Qualifications and the Effects of Construction Management Education Deficiencies on Turkish Construction”, Creative Education, 7(2), 254-268.
Aydanur Yenel Kitap Bölümü Uluslararası 2016 Yenel, A. (2016). Comparative Bulgaria Houses and Traditional Ottoman Period Houses within the Context of Common History, Culture and Identity in Bulgaria. Developments in Science and Engineering, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria, Chapter 37, 498-543.
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale Ulusal-TÜBİTAK-ULAKBİM 2016 Gümüşburun Ayalp, G., Keretli, M. C. (2016) “İnşaat Sektörü Proje Yöneticilerinin Algılanan Liderlik Stilleri”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 241-253
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale Ulusal-TÜBİTAK-ULAKBİM 2016 Gümüşburun Ayalp, G.,Arslan F. (2016) “İnşaat Mühendislerini ve Mimarları Demotive Eden Kriterler”, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 7(1), 11-22
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale Ulusal-ISI-MASTER LIST 2016 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E. (2016). “Türk İnşaat Sektöründe Mimari Tasarım Süreci Hataları ve Nedenleri” Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 68-82.
Aydanur Yenel Makale Ulusal 2016 Yenel, A. (2016). Restorasyon Nedir?. Eğlenceli Bilim Dergisi, Atılım Üniversitesi, Ankara, Sayı: 19, 13-16.
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2016 Arun, G. (2016) “Interpretation of Construction Details in Diagnosing the Failures”, 12.10.2016 International Scientific Conference BASA- Bulgarian Academy of Science and Art Bildiri Kitabı, s.159-166  ISBN: 978-954-8931-50-12
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2016 Özata, Ş., Arun, G. (2016) “Damage Assessment of the Rock-Cut Church in Göreme Open Air Museum, Cappadocia”, 12.10.2016 International Scientific Conference BASA- Bulgarian Academy of Science and Art Bildiri Kitabı, s.367-376 ISBN: 978-954-8931-50-12
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2016 Arun, G. (2016) “Components and Damage Mechanisms of Unreinforced Heritage”, (keynote) International Symposium on Seismic Retrofit of Unreinforced Masonry Heritage Churches in the Philippines, 13-14 Jan.
Gülden Gümüşburun Ayalp Sözlü Bildiri Uluslararası 2016 Gümüşburun Ayalp, G. ve Arslan F. (2016). The First European and Mediterranean Structural Engineering and Construction Conference, “Demotivating Factors For Architects in Turkish Construction Industry”, İstanbul, Türkiye, Mayıs, 2016.
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Uluslararası 2016 Yenel, A. (2016). Atatürk Orman Çiftliği “Traditional Architecture Heritage”: Beer Factory Bath. AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 19-22 May 2016, Berlin University, Berlin, Germany, 204-213.
Gülden Gümüşburun Ayalp Sözlü Bildiri Ulusal 2016 Gümüşburun Ayalp, G.(2016). 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi dahilinde “Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının İş Stresi ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” Eskişehir Türkiye, Kasım, 2016.
Gülden Gümüşburun Ayalp Sözlü Bildiri Ulusal 2016 Gümüşburun Ayalp, G.(2016). 3. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu dahilinde “Proje ve Yapım Yöneticiliği Yapacak İnşaat Mühendisleri Türkiye’de Nasıl Eğitim Alıyorlar?” Ankara Türkiye, Ocak, 2016.
E. Görün Arun Makale SCI 2015 Güney, D., Kuruşcu, A.O., Arun, G. (2015), “Damage Evaluation of Masonry Houses after Van Earthquakes”, International Journal of Architectural Heritage, ISSN: 1558-3066 http://dx.doi.org/10.1080/15583058.2015.1113343
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2015 Yenice, M.S. (2015). A Method for Evaluation of the Efficiency of Urban Green Spaces; Aksaray,
Turkey. Artium, 3(2): 54-65
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale SCI-E 2015 Gümüşburun Ayalp, G. (2015) “Relationship between Learning Approaches of Civil Engineering Undergraduates in Three Turkish Universities and Success in Construction Management Courses”, International Journal of Engineering Education.31(6A), 1504-1515.
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale Uluslararası 2015 Gümüşburun Ayalp, G. (2015). “Research into the Learning Approaches of Undergraduate Civil Engineering Students”, International Journal of Multidisciplinary Thought
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale Ulusal-ISI-MASTER LIST 2015 Gümüşburun Ayalp, G., Şenyiğit, Ö., Erman O. (2015) “Exploring the Learning Style Characteristics of Turkish Freshman Architecture Students with the Evidence of Learning Style Inventory”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 72-86.
Aydanur Yenel Makale Ulusal 2015 Yenel, A. (2015). Ankara Kalesi, Hatipoğlu Konağı İçin Yeniden İşlevlendirme Önerisi (Re-use Adaptation Proposal for Hatipoğlu Mansion in Ankara Citadel). Ankara Araştırmaları Dergisi (Journal of Ankara Studies)-VEKAM Dergisi, Ankara, doi: 10.5505/jas.2015.84803  JAS 2015; 3(1), 54-77. 
Tülay Karadayı Yenice Makale Ulusal 2015 T. KARADAYI YENİCE, O. N. DÜLGERLER, and A. ALKAN, “Spatial and Functional Transformation of UCTAE Chamber of Architects of Turkey Aksaray Office Building Historical İbrahim Kaya Mansion,” ICONARP International Journal Of Architecture And Planning, vol. 3, no. 1, pp. 83–94, Sep. 2015.
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2015 Arun, G. (2015) “Conservation of Architectural Heritage”, (Keynote)  Structural Engineering World Congress, 19-20 October, Singapore
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2015 Kolbay, D., Arun, G., (2015);  “Influence of Underground Water Controlling Systems on Durability of Ancient Masonry“, 3rd International Conference The Importance of a Place, 14-18 Ekim 2015, CICOPBH, Sarajevo,  Bosna Hersek, Vol. 3  No. 1, 2015, ISSN 2232-965X
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2015 Arun, G., (2015);  “Physical and Social Changes of the Küçük Ayasofya District“, (keynote) 3rd International Conference The Importance of a Place, 14-18 Ekim 2015, CICOPBH Sarajevo,  Bosna Hersek, Vol. 2, No. 1, 2015, ISSN 2232-965X
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2015 Kolbay, D., Arun, G. (2015), “Underground Water Controling Systems used in Masonry Buildings”, 12th North American Masonry Conference bildiri kitabı, Denver, Colarado, USA 17-20 Mayıs 2015
E. Görün Arun Bildiri Kitabı Editörlüğü Uluslararası 2015 Arun, G. (2015), Proceedings of RE-ConD’15 International Conference on Re-Evaluating Contemporary Designs in Historical Context, Ege Reklam Basım Sanatları San. Ve Tic. Ltd. Şti., July 2015, ISBN: 978-605-86645-9-3
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Ulusal 2015 Yenel, A. (2015). Toplumsal Açıdan “Tasarım Olgusu”. 2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı: “Disiplinlerarası Tasarım”, 27-28-29 Nisan 2015, Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Ankara, 293-303.
E. Görün Arun Makale UA Hakemli dergi 2014 Arun, G. (2014), “Lessons to be Learned from Ancient Building Masters”, International Journal of SEWC, March 2014 Vol:4 No:1 s.5-11, ISSN: 2249-183X
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2014  Yenice, M.S. (2014). Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Deneyiminin Tarihsel Analizi. Balıkesir
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 16(1), 76-88. [Thomson Reuters Master Journal List].
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale Uluslararası 2014 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E., (2014) “Sub-Contractor Practice in Construction: Practice in Turkey”, International Journal of Academic Research Part A, Vol. 6, No.2, pp.77-82.
Tülay Karadayı Yenice Makale Uluslararası 2014 Mimarlar Odası Aksaray Temsilciliği Hizmet Binası Tarihi İbrahim Kaya Konağı
TÜLAY KARADAYI YENİCE,OSMAN NURİ DÜLGERLER , Yayın Yeri:Mimarlık , 2014, The Avery Index to Architectural Periodicals
E. Görün Arun Proje yürütücüsü Uluslararası 2014 Arun, G., Oliva Salinas, J.G., “Textile Architecture in Turkey”, supported by TUBITAK- The Scientific and Technological Research Council of Turkey 2221 Konuk veya Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme P.  2014.03-09
M. Serhat Yenice Makale Ulusal 2014 Yenice, M.S. (2014). Konya Tarihi Kent Merkezi İçin Turizm Odaklı Yenileme Stratejileri.
Artium, 2(2), 70-84.
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2014 Güney, D., Kuruşcu, A.O., Arun, G. (2014); “Damage Evaluation of Masonry Houses after Van Earthquakes (23 October and 09 November 2011)”,  SAHC2014- 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, F. Pena & M. Chaves (eds), Mexico City, Mexico, 14-17 Ekim
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2014 Kuruşcu, A.O., Arun, G. (2014); “Intervention Decision on Turkish Timber Structure”, SAHC2014- 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, F. Pena & M. Chaves (eds), Mexico City, Mexico, 14-17 Ekim
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2014 Arun, G. (2014), “Documentation of RC Shell and Spatial Constructions”, (keynote) XXLSCE2014- 20th Lightweight Structures in Civil Engineering, Contemporary Problems, 25-28 Eylül, Varşova, Polonya
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2014 Kuruşcu, A.O., Güney, D., Arun, G. (2014); “Seismic Behaviour of Vernacular Masonry Buildings During 2010 and 2011 Earthquakes in Turkey, 9th International Masonry Conference 2014, 07-09 July, Guimaraes, Portekiz, ISBN: 978-972-8692-85-8
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2014 Arun, G. (2014), “Measures taken for disaster mitigation during Ottoman period”, (keynote) Proceedings of 2nd International Conference on Protection of Historical Constructions, 7-9 May, Antalya, s. 9-15, ISBN978-975-518-361-9
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Uluslararası 2014 Yenel, A. (2014). Shared History, Culture and Architectural Identity in India (Hindistan’da Ortak Tarih, Kültür ve Mimari Kimlik). III International Turkish Art, History and Folklore Congress/Art Activities (III. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri), 20-26 Eylül 2014, Delhi, India, 365-372.
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Uluslararası 2014 Yenel, A. (2014). Türkiye’ de Kültürel Mimari Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik: Pul Müzesi. VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, 16 Mayıs 2014, Selçuk Üniversitesi, Konya.
E. Görün Arun Makale SCI 2013 Kuruşcu, A.O., Arun, G. (2013), “Failures of the listed wooden buildings in Istanbul”, Advanced Materials Research  Vol. 778 (2013) pp 26-33 ©Trans Tech Publications, Switzerland  doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.778.26
E. Görün Arun Makale UA Hakemli dergi 2013 Abel, J.F., Arun, G., Chiorino, M.A. (2013), “Pier Luigi Nervi: Art And Technology In Building Preface”, Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures, J. IASS  Vol. 54 (2013) Nos. 2 & 3 (Nervi Special Double Issue) September n. 176 & 177, s. 79-86, ISSN: 1028-365X
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2013 Yenice, M.S. (2013). İlköğretim okulları için mekânsal yeterlilik analizi; Burdur örneği. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(3), 430-439. [Web of Science-SSCI]
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale Uluslararası 2013 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E., (2013) “Concurrent Engineering within the Scope of Architectural Education: Practice in Turkey”, American Journal of Scientific Research (ISI), ISSN 2301-2005, Issue: 84, pp: 5-17.
E. Görün Arun Proje yürütücüsü Ulusal 2013 2009-03-01-ODAP01 “Afet Sonrası Tarihi Yapılarda Hızlı Tarama ve Değerlendirme”, YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2010-2013
Aydanur Yenel Makale Ulusal 2013 Yenel, A. (2013). Ankara Resim ve Heykel Müzesi. Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknoloji Dergisi, Ankara, Sayı: 1350, 20.
Aydanur Yenel Makale Ulusal 2013 Yenel, A. (2013). Kırdan Kentten-Paşalar Köyü, Düzce/Akçakoca. Mimarlık Dergisi, Ankara, Sayı: 369 (50. yıl sayısı), 33.
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2013 Arun, G. (2013), “Loss of the Listed Buildings in Istanbul”, (keynote) 2nd brau- Biannale del Restauro Architectonico & Urbano, 15- 30 Oct., Kemerburgaz University, Istanbul
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2013 Arun, G. (2013), “Lessons to be Learned from Ancient Building Masters”, (keynote) SEWC2013 Keynote Speaker, 25-27 Oct. 2 013 New Delhi, India
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2013 Arun, G. (2013), “Historic Spatial Structures”, IASS2013 Symposium Beyond the Limits of Man, 23-27 Sept. 2013, Wroclaw, Poland
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2013 Güney, D., Kuruşcu, A.O., Arun, G. (2013), “Damage Evaluation of Adobe Houses after Van Earthquakes (23 October 2011 and 9 November 2011)”, International Conference Kerpic’13 – New Generation Earthen Architecture: Learning from Heritage, Istanbul Aydın University, Turkey, 11-14 Eylül 2013, s. 277-284  ISBN 978-6054303243
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2013 Kuruşcu, A.O., Arun, G. (2013), “Failures of the listed wooden buildings in Istanbul”, SHATIS’13- 2nd International Conference on Structural Assessment of Timber Structures, Transtech Publications,  4-6 Eylül 2013, Trento, Italya ISSN 1022-6680
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2013 Arun, G. (2013), “Ancient building masters’ design skills in diagnosis phase”, Structures and Architecture: Concepts, Applications and Challenges – Cruz (ed) 2013 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-66195-9 (24-27.07.2013, Guimaraes, İspanya)
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2013 Arun, G. (2013), “Documentation of the Recent Heritage: Shell and Spatial Structures” (keynote) 5th International Conference on Hazards and Modern Heritage- Importance of Place, Eds: Nina Avramidou, Amir Causevic, Nerman Rustempasic, Aida Idrizbegovic-Zgonic, CICOPBH, Sarajevo, Vol.2 No.2, 2013 pp: 51-63, ISSN 2232-9072
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Uluslararası 2013 Yenel, A. (2013). Diyalog Olarak Mimarlık. Uluslararası Sanat-Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu, 21-23 Kasım 2013, Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sakarya, 125-130.
M. Serhat Yenice Bildiri Ulusal 2013 Yenice T. & Yenice M.S. (2013). Gaziantep Kültür Yolu Turizm Alanının Erişebilirliğinin Evrensel Tasarım İlkeleri Yönüyle Değerlendirilmesi”, Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu 2013 UKEM, “Bildiri Kitabında” s.179-189, Konya.
Tülay Karadayı Yenice Bildiri Ulusal 2013 Yenice T. & Yenice M.S. (2013). Gaziantep Kültür Yolu Turizm Alanının Erişebilirliğinin Evrensel Tasarım İlkeleri Yönüyle Değerlendirilmesi”, Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu 2013 UKEM, “Bildiri Kitabında” s.179-189, Konya.
E. Görün Arun Makale TUBITAK Ulakbim, Avery Index, EBSCO, ProQuest 2012 Vatan, M., Arun, G. (2012), “Anıtsal Yığma Binalarda Ön-Değerlendirme Yöntemine Dayalı Risk Tespiti”, Megaron 2012 Aralık, Cilt 7, Sayı 2, s. 79-93
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2012 Yenice, M.S. (2012). Konya Kentinin Planlama Tarihi ve Mekânsal Gelişimi”, Erciyes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(4), 343-350. [Thomson Reuters Master Journal List].
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2012 Yenice, M.S. (2012). Kentsel Yeşil Alanlar İçin Mekânsal Yeterlilik ve Erişebilirlik Analizi;
Burdur Örneği, Türkiye. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi. 13(1), 41-47. [Thomson Reuters Master
Journal List].
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2012 Yenice, M.S. (2012). A GIS-based method for determining of regeneration strategies in historic
urban quarters. International Journal of Arts & Sciences, 5(7), 245–255.
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2012 Yenice, M.S. & Eryiğit, S. (2012). The determination of primary school adequacy in Bartin City.
Procedia – Social and Behavioral Sciences, 47 (2012) 1821 – 1826.
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale Uluslararası 2012 Gümüşburun Ayalp, G ve Öcal, M. E. (2012). “Türk İnşaat Sektöründe Grup Davranışı ve Grup Yönetimi” NWSA- Qualitative Studies, ISSN: 1306-3111, Volume: 7, Number: 1, pp: 37-50.
Gülden Gümüşburun Ayalp Makale Uluslararası 2012 Gümüşburun Ayalp, G. (2012). “Türk İnşaat Sektöründe İhtiyaç Programı Hazırlama Sürecine Verilen Önem ve Bunun Yansımaları” NWSA- Engineering Sciences, ISSN: 1306-3111, Volume:7, Number: 1, pp: 141-150.
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2012 Arun, G. (2012), “Traditional Timber structures in Turkey”, (keynote) SAHC2012 -8th International Conference on Structural Analysis of Historical Structures, 15-17 Ekim 2012, Wroclaw, Polonya, s. 995-1002, ISBN 978-83-7125-216-7, ISSN 0860-2395
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2012 Yücel, G., Arun, G. (2012), “Earthquake and Physical and Social Vulnerability Assessment for Settlements: Case Study Avcilar District, 15th Conference of Earthquake Engineering- 15WCEE 15th The World Conference on Earthquake Engineering USB Proceedings, Lisbon, Portekiz, 24-30 Eylül 2012
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2012 Arun G. (2012), “Evolution of Timber Construction in Turkey”, (keynote) iaSU2012- 2nd International Conference on Archi-Cultural translations through the Silk Road, 14-16 Temmuz 2012, Nishinomiya, Japonya
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2012 Arun, G. (2012), “Documentation of Spatial Structures”, (keynote) IASS-APCS 2012 Korean Association for Spatial Structures, 21-24 May 2012, Seul, Korea
M. Serhat Yenice Sözlü Bildiri Uluslararası 2012 Yenice, M.S. (2012). A Comparative Analysis for Urban Regeneration Policies, France, Holland
and Turkey”, 24th International Building&Life Congress, 5-7 April 2012, Bursa, Turkey.
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Uluslararası 2012 Yenel, A. (2012). Sanat: Mimarlık, Mekân ve Bellek. VI. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, 27-29 Kasım 2012, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ankara.
E. Görün Arun Makale Avery Index, DAAI, EBSCOhost 2011 Arun, G. (2011), “Yapı Ustalarından Depreme Karşı Tasarım”, TMMOB Mimarlık Dergisi, Dosya 26, Eylül 2011, s: 8-16
E. Görün Arun Makale DOAJ, ESCI EBSCOhost 2011 Salekzamankhani, J, Arun G. (2011), “2006 Iran-Silakhor Depreminde Kerpiç Yığma Duvarların Sismik Performansı”, SİGMA Cilt 3, Sayı 2, Nisan 2011, ISSN: 1304-7191 s. 290-299
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2011 Yenice, M.S. & Çiftçi, Ç. (2011). Sustainable Development and Urban Form; Planning
Experiences of Konya City, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and
Social Sustainability, Volume 7, 13-22
Tülay Karadayı Yenice Makale Uluslararası 2011 T. KARADAYI YENİCE and O. N. DÜLGERLER, “Cultural Sustaınability And Architectural Heritage  Zincirli Bedesten  Gaziantep  Turkey,” The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, vol. 7, no. 1, pp. 167–178, Aug. 2011.
E. Görün Arun Proje yürütücüsü Ulusal 2011 28-03-01-04 “Trafik Titreşimlerinin Yığma Yapılara Etkisi”, YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2008-2011
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2011 Arun G. (2011), “Sub-structure Design of Ancient Building Masters”, (keynote) WCCE-ECCE-TCCE Joint Conference 2 on Seismic Protection of Cultural Heritage, Oct.30-Nov.01, 2011, Antalya, p: 209-220
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2011 Kuruşcu, A.O., Arun, G. (2011), “Effects of Timber Footing Used in Ancient Masonry Foundations”, WCCE-ECCE-TCCE Joint Conference 2 on Seismic Protection of Cultural Heritage, Oct.30-Nov.01, 2011, Antalya, p:229-238
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2011 Vatan, M., Arun, G. (2011), “Pre-Hazard Evaluation Criteria for Risk Assessment of Masonry Monumental Historic Structures”,  WCCE-ECCE-TCCE Joint Conference 2 on Seismic Protection of Cultural Heritage, Oct.30-Nov.01, 2011, Antalya, , p: 139-148
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2011 Arun, G. (2011), “EQ Performance of Traditional Timber Structures in Turkey”, (keynote) SEWC-Structural Engineering World Congress, Como, İtalya, 04-06.04.2011
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Uluslararası 2011 Yenel, A. (2011). (MÖ 2000-MÖ 1200) Hitit Başkenti Hattuşaş (Boğazköy) Yerleşiminde Heykel Kullanımı (Use of Sculpture in the Settelement of Hittite’s  Capital Hattusha (Boğazköy) (BC 2000-BC 1200)), I. Uluslararası Sanat ve Kültür Sempozyumu, 11-16 Kasım 2011, Adnan Menderes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Italya, Lecce.
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Uluslararası 2011 Yenel, A. (2011). Tarihöncesi, Erken Tarih Mimarlığı (MÖ 10.000-MÖ 300) ile Antik Dünya ve Erken Hıristiyanlık Mimarlığı (MÖ 600-MS 600) Arasındaki Dönemin Toplumsal Yapı ve Sanat Etkileşiminin Mimari Eserler Açısından Gelişim Süreci (Anadolu-Önasya) (The Development Process of Social Structure and Art Interaction in Terms of The Architectural Works in Between the Periods of Prehistorical Early Historical Architecture (BC 10.000-BC 300) and Architecture of The Ancient World and Early Christianity (600 BC-AD 600)), I. Odessa Uluslararası Sanat Sempozyumu, 15-25 Mayıs 2011, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Odessa, Ukrayna.
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Ulusal 2011 Arun, G. (2011), “Çelik Yapı Tasarımı”,  Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu Bildiriler kitabı, 24-26 Kasım 2011, İstanbul s. 89-96
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Ulusal 2011 Vatan, M., Arun, G. (2011), “Anıtsal Yığma Yapıların Risk Düzeyi Tespitinde Öndeğerlendirme Ölçütleri” Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı /7UDMK), 30 Mayıs-3 Haziran, 2011, İstanbul, s.75  ISBN: 978-605-01-0116-4, IMO Yayın No: E/11/03
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Ulusal 2011 Yücel, G., Arun, G. (2011), “Mevcut Yerleşimlerin Depremden Etkilenebilirliğinin Belirlenmesi; Meslek Grupları Anket Çalışması” Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı /7UDMK), 30 Mayıs-3 Haziran, 2011, İstanbul, s.44  ISBN: 978-605-01-0116-4, IMO Yayın No: E/11/03
Aydanur Yenel Sözlü Bildiri Ulusal 2011 Yenel, A. (2011). Kentsel Koruma Kültürel Dokunun Mimari Tasarıma Etkisi: Çerkeş Örneği. Diyarbakır Mimarlık ve Kent Sempozyumu, 02-03 Aralık 2011, TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yayınları, Diyarbakır, 168-175.
E. Görün Arun Makale SCI 2010 Yücel, G., Arun, G. (2010), “Istanbul Grand Bazaar Evacuation System Vulnerability Assessment”, Advanced Materials Research, Vols. 133-134 (2010) pp 611-616 © (2010) Trans Tech Publications, Switzerland       doi:10.4028 / www.scientific.net/AMR.133-134.611
E. Görün Arun Makale TUBITAK Ulakbim, Avery Index, EBSCO, ProQuest 2010 Yücel, G., Arun, G. (2010), “Mevcut Yerleşimlerin Deprem için Fiziksel ve Sosyal Etkilenebilirliğinin Belirlenmesi: Avcılar Örneği”, YTÜ Megaron Dergisi, 2010; 5(1): 23 – 32, E-ISSN 1309-6915
E. Görün Arun Makale Avery Index, DAAI, EBSCOhost 2010 Salekzamankhani, J., Arun G. (2010), “2006 Iran-Silakhor Depreminde Yığma Köy Yapıların Sismik Performansı”, TMMOB Mimarlık Dergisi, 2010, Sayı 354, s.45-48 ISSN 1300-4212
E. Görün Arun Makale Avery Index, DAAI, EBSCOhost 2010 Yücel, G., Arun, G. (2010), “İstanbul Kapalıçarşı Tahliye Organizasyonu Afetten Etkilenebilirlik Değerlendirmesi”, TMMOB Mimarlık Dergisi, 2010, Sayı 354, s.53-56 ISSN 1300-4212
E. Görün Arun Kitap Ulusal 2010 Arun, G. (2010), Mimari Mirasın Analiz, Koruma ve Yapısal Restorasyonu için Tavsiyeler (ISCARSAH dokümanının çevirisi), Maya Basın Yayın, 2007 ISBN:  978-975-461-434-3
E. Görün Arun Kitap Bölümü Uluslararası 2010 Arun, G. (2010), “Structural Assessment” Recording, Documentation and Information Management for the Conservation of Heritage Places, Ed. Rand Eppich, Amel Chabbi, The Getty Conservation Institute, Los Angeles ISBN: 978-0-89256-946-1
E. Görün Arun Proje yürütücüsü Ulusal 2010 28-03-01-03 “Anıtsal Yığma Yapıların Görsel Verilere Dayanarak Risk Düzeyinin Tespiti”, YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2008-2010
E. Görün Arun Proje yürütücüsü Ulusal 2010 25-03-01-05 “İstanbul Tarihi Yarımadadaki Kubbeli Yığma Yapıların Formasyonu”, YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2004- 2010
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2010 Vatan, M., Arun, G. (2010), “Determining the Potential Risk of Monumental Historic Structures by Using Visual Obtained Data”,    8º Congresso de Sismologia e Engenharia SISMICA2010 Conference, October 20 – 23,  2010 Aveiro, Portekiz
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2010 Yücel, G., Arun, G. (2010), “İstanbul Grandbazaar Evacuation System Vulnerability Assessment”, SACH-2010 7th İnternational Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, October 6-8 2010, Shanghai, China, Conference CD
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2010 Yücel, G., Arun, G. (2010), “Earthquake and Physical Vulnerability Factors: Case Study Avcılar District”, 14 ECEE The European Conference on Earthquake Engineering 30 August- 03 September 2010, Republic of Macedonia, Ohrid, presentation/ abstract book/ symposium CD
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2010 Yücel, G., Arun, G. (2010), “Earthquake and Social Vulnerability Factors: case study Avcılar District”, 14 ECEE the European Conference on Earthquake Engineering 30 August- 03 September 2010, Republic of Macedonia, Ohrid, presentation/ abstract book/ symposium CD
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2010 Vatan, M., Arun, G. (2010), “A Method for Assessing the Risk Level of Monumental Historical Structures by Visual Inspections”, 14ECEE2010- 14th EuropeanConference on Earthquake Engineering, 30 Aug.- 03 Sept. 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, presentation/ abstract book/ symposium CD
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2010 Vatan, M., Arun, G. (2010), “A Method for Classifying the Risk Level of the Monumental Masonry Structures as a First Step of Vulnerability Assessment” proceedings of 8th MONUBASIN Symposium, Patras, Greece, May 31 to June 2, 2010
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2010 Salekzamankhani, J. Arun G. (2010), ”Seismic Behavior of Adobe Masonry Walls in 2006 Earthquake Silakhor, Iran”, proceedings of 8th International Masonry Conference, 4-7 Temmuz 2010, Dresden, Almanya
E. Görün Arun Sözlü Bildiri Uluslararası 2010 Vatan, M., Arun, G. (2010), “Pre-Hazard Risk Assessment of Monumental Historical Structures Based on Visual Inspections”, proceedings of 8th International Masonry Conference, 4-7 Temmuz 2010, Dresden, Almanya
M. Serhat Yenice Sözlü Bildiri Uluslararası 2010 Çiftçi Ç., Meşhur F., Yenice M.S., Özdemir F. & Levend S. (2010). Evaluation of the Land Use
Decisions to Coastal Areas Protection; a Case Study in Mudanya-Bursa, Turkey. BALWOIS
2010 – 25, 29 May 2010, Ohrid, Republic of Macedonia.
M. Serhat Yenice Sözlü Bildiri Uluslararası 2010 Çiftçi Ç., Meşhur F., Yenice M.S., Özdemir F. & Levend, S., (2010). Urban Regeneration Strategies
in Historical City Center of Beyşehir-Konya/Turkey. 14th International Planning History Society
Conference, 12-15 July 2010 İstanbul.
M. Serhat Yenice Makale Ulusal 2009 Aydın M.E., Çiftçi Ç., Yenice M.S. & Özcan S. (2009). Konya Kentinin Planlama Deneyimleri
Işığında Çevresel Politikalarının İrdelenmesi. Yeni İpek yolu Dergisi Konya Özel Sayısı, C.XII,
43-52.
M. Serhat Yenice Bildiri Uluslararası 2009 Yenice, M.S. (2009). A Critical Look to the Transformation Applications in Traditional City
Textures and Close Surrounding; Konya, Turkey”, The Urban Project-International Conferance 4-
7 June 2008, Delft University of Technology, Netherlands.
M. Serhat Yenice Bildiri Ulusal 2009 Çiftçi Ç., Meşhur F., Yenice M.S. & Özdemir F. (2009). Burdur Gölü Sulak Alanının
Korunmasında Kentsel Arazi Kullanım Politikalarının Değerlendirilmesi”, 8 Kasım Dünya
Şehircilik Günü 33. Kolokyumu, “Kentleri Korumak ve Savunmak” isimli bildiri kitabında s.233-248,
Antalya.
M. Serhat Yenice Makale Uluslararası 2008  Özcan, K. & Yenice M.S. (2008). Arkeolojik mirasın sürdürülebilirliği: Koruma–geliştirme
stratejileri için bir yöntem önerisi Konya Alâeddin Tepesi, Türkiye örneği”, Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi. 5(1), 413-429. [DOAJ, Ebsco Publishing, Index Copernicus International,
WorldCat, WestCat, Asos, MelCat].
Tülay Karadayı Yenice Makale Ulusal 2008 O. N. DÜLGERLER and T. KARADAYI YENİCE, “Türklerde Anıt Mimarisinin Bir Örneği  Konya Atatürk Anıtı,” Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol. 23, no. 1, pp. 67–78, Mar. 2008.
Ülkü Altınoluk Kitap Ulusal 2007 Geleneksel Kent Dokusu Birgi , Ege Yayıncılık, İstanbul, Ekim  2007, 206 shf. ISBN: 978-  975-807-185-2.
Tülay Karadayı Yenice Makale Ulusal 2007 Mimar Muzaffer Bey ve Konya’daki eserleri, TÜLAY KARADAYI YENİCE, Mimaran 2007 1307-30950
Ülkü Altınoluk Bildiri Ulusal 2007 “ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Öğrencilerinin Alan Çalışması Işığında: İntepe’de Konut Tipolojisi ve Konutların İşlevlendirilmesi”, 2.Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, İntepe Belediyesi-ÇOMÜ, İntepe, 31 Ağustos – 02 Eylül 2007, shf. 59-70, Ankara, 2007.
M. Serhat Yenice Bildiri Ulusal 2007 Meşhur M.Ç., Yenice M.S., Özdemir F. & Topçu M. (2007). Koruma-Planlama İlişkisi(zliği);
Gelibolu‘da Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik (Karşı) Müdahaleler”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu, “Planlama Meslek Alanı Geçmişten Geleceğe” isimli bildiri kitabında s. 359-370, Ankara.
Ülkü Altınoluk Makale Ulusal 2006 • “Ödemiş’te Kentsel Rehabilitasyon Projesi”, Egemimarlık Dergisi”, S.56, İstanbul, 2006/1, Shf. 6-11.
Ülkü Altınoluk Makale Ulusal 2006 “Birgi ve Ödemiş Tarihi İle İlgili Üç Belge”, Küçükmenderes Gazetesi , 03 Nisan 2006 , shf.6.
Kaya Dinçer Bildiri Uluslararası 2006 Z. K. DİNÇER and Ö. S. DURHAN, “On The Trail of a Cross Section  An Archeology of the Duplex Apartment,”presented at the Preservation of 20th Century Architecture and World Heritage: World Heritage at Risk, Moskova, 2006.
Kaya Dinçer Bildiri Ulusal 2006 Z. K. DİNÇER and S. F. KERESTECİOĞLU, “Taksim ve Talimhane xxde Sokak ve Turizm Mekânı,” presented at the Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Antalya, 2006.
M. Serhat Yenice Makale Ulusal 2005 Özcan K. & Yenice M.S. (2005). Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Sürecinde Konya Kent
Formunun Evrimi. Yeni İpek yolu Dergisi Konya Özel Sayısı, c.VIII, 249-257
M. Serhat Yenice Makale Ulusal 2005 Yenice, M.Serhat, (2005). Mekânsal Gelişim Sürecinde İmar Plânlarının Rolü; Konya Örneği.
Yeni İpek yolu Dergisi Konya Özel Sayısı, c.VIII, 259-267.
Tülay Karadayı Yenice Makale Ulusal 2005 T. KARADAYI YENİCE and B. EROĞLU, “Geleneksel Konya Çarşısı İçindeki Tonozlu Dükkânlar,” Konya Dergisi Özel Sayısı, vol. 8, pp. 429–439, Dec. 2005.
M. Serhat Yenice Bildiri Ulusal 2005 Özcan K. & Yenice M.S. (2005). “Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Sürecinin Kentsel Form
Üzerindeki (Olası) Etkileri; Konya, Türkiye Örneği”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29.
Kolokyumu, “Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler, Riskler, Fırsatlar” bildiri kitabında s.273-
281, İstanbul
M. Serhat Yenice Bildiri Ulusal 2005 Bakır, İ., Ter, Ü. & Yenice M.S. (2005). Konya Meram Doğal Sit Alanlarının Korunmasında
Koruma Planlarının Etkileri, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, s.131-134, Isparta.
Tülay Karadayı Yenice Bildiri Ulusal 2005 O. N. DÜLGERLER and T. KARADAYI YENİCE, “Gaziantep Zincirli Bedesten in Yapım Tekniği ve Malzeme Kullanımı Açısından Analizi ve Restorasyon Önerileri,” presented at the Ulusal Malzeme Kongresi , 2006.
M. Serhat Yenice Makale Ulusal 2004 Yenice, M.S. &, Çiftçi, Ç. (2004). Kentsel Planlama Çalışmalarının Konya Kent Formunun
Gelişimine Etkisi Yeni İpek yolu Dergisi Konya Özel Sayısı, c.VII, 365-377.
Ülkü Altınoluk Makale Uluslararası 2003 Altınoluk,Ü. ve Turgut H.,”Istanbul’s New Housing Trends: Caught Between global and Local?”, AIArchitect-American Institute of Architect, 2003.
Ülkü Altınoluk Makale Uluslararası 2003 Altınoluk , Ü. ve Turgut H. , “ Re-Evaluating / Re-Interpreting Traditional Turkish House”, International Journal for Housing Science and Its Applications (SCI-Expanded), 2003.
Ülkü Altınoluk Makale Uluslararası 2003 Altınoluk, Ü. ve Turgut H.,”The Role of ‘Place’ in Architectural Design Education: Amasya
and Birgi”, Design Issues (SCI-Expanded), 2003.
Ülkü Altınoluk Makale Ulusal 2003 • “Ulusal Mimarlık Kimliği: Ödemiş’te Cumhuriyet Dönemi”, Mimar.ist Dergisi, S.8, İstanbul, 2003, shf. 33-37.
Ülkü Altınoluk Bildiri Uluslararası 2003 • Turgut H., Altınoluk, Ü., “Istanbul’s New Housing Trends in Between Global and Local”, Quality of Urban Life Policy Versus Practice, (Ed. Gülersoy, Esin, Özsoy), 3-5 December 2003, Istanbul Technical University – Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul, p. 359 – 366.
Ülkü Altınoluk Bildiri Uluslararası 2003 • Turgut H., Altinoluk, Ü., Akkoyun, I., ”The New Housing Trends: Between global and Local”, IAPS Symposium: People-Environment Relations and Quality of Life, 16-17 May 2003,  René Decard University, Paris.
M. Serhat Yenice Bildiri Uluslararası 2003 Çiftçi, Ç. Yenice, M.S. & Serdaroğlu, N. (2003). Konya Kenti Kampus-Merkez ve Kampus-Konut
Ulaşımının İrdelenmesi, Konya’da Planlama Tartışmaları, s.31-41, Konya.
M. Serhat Yenice Bildiri Uluslararası 2003 Altınoluk, Ü. ve Turgut, H. , “Change & Continuity The Home Concept from Tent, Traditional House to Squatter House”, Journal of Housing and The Built Environment, (SSCI), 2003.
Ülkü Altınoluk Makale Uluslararası 2002 “Culture, Space and Tradition in Aegean: The City of Odemis & Its Houses”, Open House International (RIBA ındex, API-Architectural Periodical Index), 2002.
Ülkü Altınoluk Makale Uluslararası 2002 Altınoluk, Ü. ve Batırbaygil, H.,  “ An Autocriticism of A Premature ( Modern) Architecture Medium or the Shanty ‘Environmental Design’ Praxis”, Culture, Quality of Life And Globalization Problems and Challenges for the New Millennium, July 2002, A Corunna, Spain, p.119
Ülkü Altınoluk Makale Uluslararası 2002 The Field Studies In Birgi: The Example of Industrial Archeology”, Culture & Space In The Built Environment, IAPS-CSBE Network, Amasya, 20-23 June 2001. Traditional Environments in a New Millennium, Ankara, 2002, p. 398 – 402
Ülkü Altınoluk Makale Uluslararası 2002 Altınoluk, Ü. ve Batırbaygil, H., “An Autocritism of A Premature (Modern) Architecture Medium or The Shanty Environmental Design Praxis”, Livenach 2001, 5-6 June 2001, Trabzon, p.107-109.
Ülkü Altınoluk Makale Ulusal 2002 Endüstri Binaları Endüstriyel Arkeoloji: İşlevsel Eskime ve Dönüşüm”, G.M. Mimarlık Dergisi, S.15, Bursa, 2002, shf. 37 – 41.
Ülkü Altınoluk Makale Ulusal 2002 Altınoluk, Ü. ve Batırbaygil, H. “Premature Bir Modern Mimarlık Ortamının ya da ‘Derme Çatma’ Bir Çevre Tasarım Pratiğinin Özeleştirisi”, Mimar.ist Dergisi, S.4, İstanbul, 2002, shf. 41- 46.
Ülkü Altınoluk Bildiri Uluslararası 2002 Altınoluk, Ü. ve Turgut, H., “The Importance of ‘Place’ in Architectural Design Education: Studios 3, 4, 5 & The Cities of Amasya and Birgi”, Ingenieur Des 21. Jahrhunderts, Band 2, August 2002, Sankt- Petersburg, Russia, p. 547-551.
Ülkü Altınoluk Bildiri Uluslararası 2002 The Identity of National Architecture; The Republican Period in Ödemiş, Aegean”, Culture, Quality of Life And Globalization Problems and Challenges for the New Millennium, July 2002, A Corunna, Spain, p.136 – 137.
Ülkü Altınoluk Bildiri Ulusal 2001 Altınoluk, Ü., Arcan, E. F. ve Ekerim, A., “595 ve 601 Sayılı KHK’ler Konusunda Düşünceler Araştırma Enstitüleri ve Meslekiçi Eğitim Konularına Yaklaşım”, 2001. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, 3-5 Aralık 2001, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi ve İstanbul Büyükkent Şubesi Organizasyonu, Ankara, 2002, shf. 277 – 299.
Mehmet Murat Uluğ Makale Ulusal 2000 M. M. ULUĞ, “Küresel Olan Her Şey Çatlıyor,” Arredemento Mimarlık, no. 10, pp. 0–0, Mar. 2000.
Ülkü Altınoluk Makale Uluslararası Yenice Karadayı T. ve Altınoluk Ü. , “New Uses for Old Buildings: The Case of ‘Sogukcesme’ Street, Istanbul,Turkey”, ICONARP Internatıonal Journal of Architecture and Planning Volume 4, Issue 2
Kaya Dinçer Kitap Bölümü Ulusal Osmaneli’xxde Eski Yapıların Yeniden Kullanımına Birkaç Örnek, DİNÇER ZEHRA KAYA, Yayın Yeri:İstanbul Ticaret Üniversitesi, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:186, ISBN:978-605-4684-83-0, Bölüm Sayfaları:33 -45
Kaya Dinçer Kitap Bölümü Ulusal Çeşme Evleri, DİNÇER ZEHRA KAYA, Yayın Yeri:Yurt, Basım sayısı:1, Bölüm Sayfaları:4426 -4426
Mehmet Murat Uluğ Bildiri Ulusal M. M. ULUĞ, Kıyı Kent İletişimsizliği Üzerinden Bir kentin Geleceği Üzerine Öngörüler, Kent Kurultayı Bildiriler Kitabı
Mehmet Murat Uluğ Bildiri Ulusal M. M. ULUĞ, Endüstriyel Dönüşüm Ulaşım ve Lojistik Üzerine, Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı