GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

“Eskimeyen Kerpiç, Yaşayan Mekân” Kerpici Keşfet Fikir Yarışması

“Eskimeyen Kerpiç, Yaşayan Mekân” Kerpici Keşfet Fikir Yarışması

KONU

Toprak yapı malzemesinin güncel kullanımlarının yaratıcı fikirlerle teşvik edilmesi.

AMAÇ

Anadolu’da derin geçmişi olan toprak yapı malzemesi günümüzde mimarlar tarafından yeterince tanınmamaktadır. Gerek sürdürülebilirlik kavramı gerekse malzemenin kültürel geçmişi düşünüldüğünde toprak ve kil malzemenin mimarlık, mühendislik, tasarım ve restorasyon öğrencileri tarafından güncel kullanımları bakımından desteklenmesi, bilgi birikimlerinin arttırılması ve teşvik edilmesi, öğrencilerin farklı fikirlerinin toprak teması ile şekillenmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Çalışma yapı malzemesinin bilinen yönlerinin dışında öğrencilerin yaratıcılıkları ile çok farklı tasarımlara ve düşüncelere ulaşılabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Malzemelerin yüzlerce yılda edindiği kimlik, algısal geçmiş ve alışılagelen bilinirliğinin ötesinde tasarımla ilişkilenince çok farklı ele alınabileceğine vurgu yapmayı, öğrenciye düşünmeyi, düşündüğü kadar da düşüncelerini ortaya koyma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Kerpiç ve toprak malzemenin düşünce ile ve tasarımla her türlü bağlantısı ele alınabilir. Öğrenci her fikri Kerpiç ve toprak malzeme ile ilişkilendirebilir.

Bu çalışma sonucunda poster gönderen tüm katılımcılara bir katılım belgesi hazırlanacaktır. Tüm katılımcılar arasından eşdeğer ödüller verilmesi planmış ve ödül kategorisine giren tüm posterlerin katılımcılarına da bir ödül belgesi verilecek ve gruba da bir plaket hazırlanacaktır.

Çalışma tüm üniversitelerden katılımın sağlanabilmesi için dijital platformda desteklenmektedir. Çalışmaya katılan hocalara her türlü soru için E-posta: kerpicakademi@gmail.com kullanılabilir .

Tavsiye edilen çalışma yaklaşımını biraz açıklamasını yapmak gerekirse, iki ana yaklaşım tavsiye edilmektedir. Bir de sunum yaklaşımından bahsedilebilir.

1. Yaklaşım: Kerpiç Malzemeye ve yapı elemanına teknik yaklaşım
Kerpiç malzeme ile üretilmiş yenilikçi bir detay, Kerpicin kendi yapısının geliştirilmesi, bir yapı elemanı tasarımı gibi yaklaşımlar teknik yaklaşımı oluşturmaktadır.

2. Yaklaşım: Kerpiç Malzemeye ve yapı elemanına Fikir yaklaşım
Kerpiç malzeme ile yaratıcı farklı fikirlerin birleşmesi olarak özetleyebiliriz. Tavsiye edilen kontrol yaklaşımı şu şekildedir. Kerpiç bir ana temadır. Alt fikir ve varsa bir destek fikir oluşturulması önerilir. Burada dikkat edilmesi gerekli konu ise alt fikirlerin mutlaka çatı konuya bağlanması ve ilişkili olmasıdır.

Bu yaklaşımla istediğiniz gibi düşünce üretebilirsiniz. Bu fikirleri bizlere danışabilirsiniz.

Fikir geliştirirken mekânsal bir sonuca varmanız ya da kullanılabilecek mantıklı bir alan için kurgular yaratmanız tavsiye edilir. Olur ya da olmayacak diye fikrinizi sınırlamayınız. Bu yarışmada amaçlanan öğrencinin yaratıcı gücünü ortaya koymaktır.

Detaylı bilgil için http://www.kerpic.org/