GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

admin Tarafından gönderilen tüm gönderiler

kerpiç yarışma_Afiş rev
“Eskimeyen Kerpiç, Yaşayan Mekân” Kerpici Keşfet Fikir Yarışması

KONU Toprak yapı malzemesinin güncel kullanımlarının yaratıcı fikirlerle teşvik edilmesi. AMAÇ Anadolu’da derin geçmişi olan toprak yapı malzemesi günümüzde mimarlar tarafından yeterince tanınmamaktadır. Gerek sürdürülebilirlik kavramı gerekse malzemenin kültürel geçmişi düşünüldüğünde toprak ve kil malzemenin mimarlık, mühendislik, tasarım ve restorasyon öğrencileri tarafından güncel kullanımları bakımından desteklenmesi, bilgi birikimlerinin arttırılması ve teşvik edilmesi, öğrencilerin farklı fikirlerinin […]

iass.gorun.hoca
G. Arun’a ödül

IASS-International Association for Shell and Spatial Structures /Uluslararası Kabuk ve Uzay sistemler Birliği Yönetim kurulu, Tarihi Uzay Sistemler Araştırma Grubunda ve Tarihi Yapıların Hasar Teşhisi konusunda dünya çapında yaptığı liderlik nedeniyle Görün Arun’a onursal üye ödülü vermeyi uygun görmüştür. Ödül, 7-10 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen 60th IASS isimli kongre açılışında verilmiştir.