GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Amaç Misyon

AMAÇ

      Ulusal ve Uluslararası düzeyde rekabet edebilir düzeyde, mesleki bilgi ve donanıma sahip güncel gelişmeleri takip eden, analatik düşünce yeteneği ile problem tanımlayabilen ve bu problemlere yaratıcı çözümler üretebilen, disiplinlerarası çalışmanın önem ve gerekliliğini kavramış, etik değerlere sahip, çevre duyarlı, girişimci, yenilikçi ve çağdaş bilim ve meslek adamlarının yetiştirilmesidir.

VİZYON

Mimarlık, planlama, tasarım ve sanat alanlarında disiplinlerarası eğitim ve öğretim araştırma ve uygulama faaliyetleriyle kendini kanıtlamış, kent ve bölgesinin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve gelişmesine katkıda bulunan, toplumsal sorumluluklara duyarlı, uluslararası platformlarda tanınan, öncü, saygın ve tercih edilen bir Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi olabilmektir.